HASP SRM SL - rozwiązanie na trudne czasy

Firma Systherm Info zaprezentowała rozwiązanie HASP SL umożliwiające wykorzystanie mechanizmu aktywacji produktu do bezpiecznej dystrybucji oprogramowania na płytach CD i poprzez Internet. Usługa oparta o uznaną na zachodzie technologię HASP firmy Aladdin jest już dostępna w sprzedaży.

Polski dystrybutor HASP SL twierdzi, że usługa stanowi najsilniejsze dostępne na rynku zabezpieczenie programowe. Proces aktywacji produktu realizowany jest pomiędzy komputerem użytkownika końcowego a serwerem aktywacyjnym. Użytkownik końcowy przesyła do zdalnego serwera HASP SRM Business Studio unikatowy klucz produktu, który uprzednio otrzymał od dostawcy oprogramowania. W odpowiedzi serwer po uwierzytelnieniu przesyła użytkownikowi klucz programowy HASP SL, zawierający warunki licencji. Zainstalowanie klucza HASP SL na stacji PC jest równoznaczne z aktywacją oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.

Aktywacja produktu odbywa się poprzez połączenie SSL (Secure Socket Layer). Wszystkie pliki są szyfrowane 128-bitowym algorytmem szyfrującym AES i podpisane cyfrowo, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo transmisji.

Połączenie online umożliwia wydawcom oprogramowania zbieranie informacji o klientach podczas procesu rejestracji. Dane rejestracyjne wraz z informacjami o zakupionych licencjach pozwalają obserwować zmiany zachodzące na rynku i ciągłe udoskonalać produkty. Zgromadzone dane mogą być również eksportowane do systemów CRM czy ERP.

HASP SRM SL - rozwiązanie na trudne czasy

Rozwiązanie HASP SRM SL zapewnia mocne programowe zabezpieczenie aplikacji, w sytuacji, kiedy klucz sprzętowy HASP HL jest niemożliwy do zastosowania lub kiedy jego koszt jest zbyt wysoki w relacji do ceny aplikacji. Zmniejsza także koszty operacyjne dystrybucji oprogramowania, jego aktywacji i aktualizacji wykorzystując bezpieczną kanał komunikacji poprzez Internet. Umożliwia błyskawiczną aktywację produktu; użytkownik końcowy może pobrać aplikację i od razu korzystać z niej w pełnym zakresie.

Po więcej informacji - m.in. dotyczących zabezpieczeń produktu oraz pakietu Business Studio HASP SRM przeznaczonego dla menedżerów produktu i marketingu - zapraszamy na stronę polskiego dystrybutora - firmy Systherm Info. Warto dodać, że firma na życzenie udostępnia również bezpłatny zestaw demo aplikacji.