HD-DVD: o krok od zatwierdzenia

Organizacja DVD Forum jest o krok od zatwierdzenia formatu HD-DVD. W ciągu kilku kolejnych dni planowane są spotkania mające na celu sfinalizowanie oraz ostateczne zatwierdzenie specyfikacji HD-DVD 1.0.

Wstępna specyfikacja formatu HD-DVD (o oznaczeniu 0.9), została zatwierdzona w listopadzie ubiegłego roku. Popierany w głównej mierze przez firmy Toshiba oraz NEC standard, zakłada umieszczenie na jednowarstwowych nośnikach (tylko do odczytu) do 15 GB danych z wykorzystaniem niebieskiego lasera. Przewidziane są także dwuwarstwowe płyty zdolne pomieścić do 30 GB danych.

Wstępnie ustalono już również listę kodeków wideo, które prawdopodobnie będą współpracowały z HD-DVD: MPEG-2, MPEG-4 AVC (H.264) oraz Windows Media 9 (VC-9). Według opinii ekspertów specyfikacja zostanie zatwierdzona, a pierwsze komercyjne egzemplarze napędów wejdą na rynek już w przyszłym roku.

Więcej informacji: http://www.dvdforum.com