HIS na kilka sposobów

Usługa Home Internet Solution dostępna jest już w ofercie kilku krajowych firm. Mimo że TP S.A. w ramach SDI dostarcza sterowniki tylko do Windows, działa on również w systemach Linux, BeOS o MacOS. Poniżej przedstawiono sposób instalacji i konfiguracji z tymi systemami oraz wykorzystanie HIS do przyłączenia lokalnej sieci do Internetu


Usługa Home Internet Solution dostępna jest już w ofercie kilku krajowych firm. Mimo że TP S.A. w ramach SDI dostarcza sterowniki tylko do Windows, działa on również w systemach Linux, BeOS o MacOS. Poniżej przedstawiono sposób instalacji i konfiguracji z tymi systemami oraz wykorzystanie HIS do przyłączenia lokalnej sieci do Internetu

Korzystanie z Internetu w warunkach domowych w większości krajów wciąż opiera się na powolnych komutowanych (dodzwanianych) połączeniach. Aby w większym zakresie korzystać z plików multimedialnych czy przekazów strumieniowych, należało opracować system zapewniający stały i w miarę szybki dostęp do Sieci do zainstalowania w domowych warunkach. Elektroniczno-telekomunikacyjny koncern Ericsson wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom i jesienią 1997 roku opracował technologię Home Internet Solution (www.ericsson.se/pressroom/q497.html).

HIS jest systemem dostępowym umożliwiającym jednoczesne korzystanie z telefonu i dokonywanie transmisji danych. W przypadku tego rozwiązania - w odróżnieniu od ISDN albo linii dzierżawionej - nie jest wymagana instalacja dodatkowego okablowania. Połączenia realizowane są poprzez istniejące łącza abonenckie, czyli przy wykorzystaniu paru zwykłych miedzianych przewodów. HIS nie ingeruje w usługi telefoniczne - dotychczasowe numery, telefony i okablowanie w domu abonenta pozostają bez zmian. Oferowana prędkość przesyłu danych, 115 Kb/s, wystarcza do zastosowań domowych.

Klub HIS

W styczniu 2000 roku powstał internetowy Klub HIS (www.his-klub.prv.pl). Motywem działania pomysłodawcy i obecnie szefa klubu, było umożliwienie wymiany informacji na temat SDI pomiędzy obecnymi jak i przyszłymi użytkownikami oraz niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów. W lipcu członkami klubu było prawie 400 osób, czyli prawie 1/10 ogólnej liczby 4500 abonentów SDI (dane z końca czerwca 2000). Nowy Rok TP S.A. planuje przywitać z 17 tys. użytkowników SDI, jednak nie wyklucza się zwiększenia ich liczby.

System HIS składa się z terminala HIS-NT instalowanego w domu użytkownika oraz urządzenia dostępowego instalowanego w centrali telefonicznej HIS-NAE, która obsługuje linię telefoniczną abonenta. Terminal HIS jest podłączany do portu szeregowego komputera i łączony z gniazdkiem tele- fonicznym w domu abonenta. Do terminala można podłączyć dowolny telefon lub faks. W przypadku awarii terminala lub wyłączenia zasilania telefon będzie funkcjonował nadal, jednakże może się pogorszyć jakość połączeń. Kolejną ważną zaletą jest możliwość jednoczesnego surfowania w Internecie i rozmawiania przez telefon. Jest to bardzo ważne w zastosowaniach domowych, gdyż podczas korzystania z HIS nie blokujemy telefonu innym domownikom czy też osobom usiłującym się do nas dodzwonić.

HIS nie tylko w TP S.A.

Usługi HIS stopniowo pojawiają się w ofercie niektórych lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Przykładem może być oferta spółki Telefony Opalenickie (TOSA) działającej w trzech gminach Wielkopolski: Opalenica, Granowo i Kuślin. Usługa HIS świadczona przez TOSA jest dostępna kilku tysiącom klientów będących abonentami zwykłych usług telefonicznych świadczonych przez tego operatora. Również w tym przypadku terminal wraz z dostarczonym wyposażeniem jest jego własnością. Opłaty instalacyjne i abonamentowa są wyższe niż w przypadku TP S.A. i zależą od okresu, na jaki podpisano umowę. Na rok - odpowiednio 561zł i 281 zł, na dwa lata - 366 i 183zł, zaś bezterminowo - 976 i 488 zł (z VAT).

Miejmy nadzieję, że szybko pojawią się naśladowcy a stworzona w ten sposób konkurencja obniży ceny usług. Na pewno przyczyni się do tego również rozpoczęcie produkcji zestawów HIS w naszym kraju w Radomskiej Wytwórni Telefonów, Telefony Polskie, od jesieni 2000 roku. Jak dotąd zestawy są importowane z Australii i Nowej Zelandii, co wpływa na ich wysoką cenę.

Najwięcej kontrowersji narosło jednak wokół faktycznej prędkości transmisji danych oferowanej przez to rozwiązanie. Aby przeliczyć wartość z bitów na bajty, dzieli się ją przez 8, gdyż 1 bajt to 8 bitów. W przypadku HIS-a taka operacja nie da jednak poprawnego wyniku, bowiem transmisja przez złącze RS 232 odbywa się w sposób asynchroniczny, czyli do każdych ośmiu bitów danych są dodawane dodatkowe bity startu i stopu. Czyli zamiast 8 bitów mamy tak naprawdę 10, czyli 1 startu, 8 danych, 1 stopu. Tak więc maksymalna prędkość przekazywania danych wynosi 115,2 Kb/10 = ok. 11,5 KB/s. I taką rzeczywiście się otrzymuje.

Drugą sprawą jest rozróżnianie szybkości połączenia terminal-komputer (115,2 Kb/s) a szybkości połączenia terminala HIS-NT z HiS-NAE w centrali telefonicznej (160 Kb/s). Połączenie telefoniczne zabiera 64 Kb/s, jednak gdy podczas surfowania w Internecie chcemy skorzystać z telefonu, nie oznacza to, że prędkość połączenia internetowego spadnie do poziomu 51,2 Kb/s. Podczas jednoczesnej transmisji danych i rozmowy telefonicznej transmisja spada do 70 Kb/s, czyli i tak jest szybsza od tej, jaką oferuje najszybsze połączenie modemowe (56 Kb/s). Dzieje się tak dlatego, że terminal koduje rozmowę telefoniczną cyfrowo i przekazuje ją do centrali na wyższych niż zwykle częstotliwościach. Tym samym HIS pełni też funkcję zabezpieczenia antypirackiego - nawet jeżeli ktoś w nielegalny sposób podepnie swoje urządzenie do kabla linii telefonicznej i tak nigdzie nie zadzwoni na koszt abonenta. Głos ludzki przenoszony jest na wyższe częstotliwości przez stale podłączony terminal, a więc pajęczarz, aby prowadzić rozmowy na koszt abonenta, musiałby je prowadzić poprzez własny terminal, do którego dopiero dołączałby swój aparat telefoniczny.

HIS po polsku

Pod koniec ubiegłego roku Telekomunikacja Polska zaoferowała swym klientom usługę SDI, czyli Szybki Dostęp do Internetu oparty na technologii HIS. Jej cenę ustalono na 999 zł (instalacja) i 160 zł (abonament miesięczny). W odróżnieniu od dotychczas oferowanego przez TP S.A. sposobu dostępu nie są tu naliczane żadne impulsy. Za sumę 160 zł można przebywać w Sieci 24 godziny na dobę, 31 dni w miesiącu. Początkowo usługa była oferowana tylko w kilku wytypowanych miastach, obecnie działa już we wszystkich województwach. Aktualna mapa "zasięgu" świadczenia usług SDI znajduje się pod adresem: (www.tpsa.pl/sdi/sdi_mapa.html .)