HP zapłaci za piratów

Hewlett-Packard musi zapłacić grzywnę za to, że produkowane przez firmę nagrywarki służą do nielegalnego kopiowania muzyki pobranej z Sieci.

Firma Hewlett-Packard, stała się "ofiarą" obowiązującego w Niemczech prawa antypirackiego. Producent znany między innymi z produkcji cenionych przez użytkowników nagrywarek CD, zajmuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży tych urządzeń na rynku niemieckim. Fakt ten leżał u podstaw pozwu, wniesionego przeciwko HP przez organizację GEMA (niemiecki odpowiednik ZAiKSU). GEMA domagała się aby Hewlett-Packard zapłacił 30 marek za każdą nagrywarkę CD, jaką sprzedał w Niemczech od lutego 1998 roku. Trwająca od maja sprawa, zakończyła się w czwartek, gdy osiągnięto porozumienie. HP zapłaci 3,60 marek za każdy sprzedany na rynku niemieckim napęd CD-R, natomiast za każdy sprzedany w przyszłości wniesie opłatę 12 marek.

Analitycy wskazują, że tego rodzaju rozwiązania nie umacniają ochrony praw autorskich zagrożonych dzieł, są jedynie czasowym remedium. Remedium tym wygodniejszym, że łatwiej jest wnieść pozew do sądu przeciwko kilkudziesięciu dużym firmom, niż przeciw milionom internatuów, pobierającym nielegalne pliki z Sieci i nagrywającym je na własne potrzeby.


Zobacz również