HTML 6.0 najpóźniej w 2010 r.

W ramach konsorcjum W3C wznowiła działalność grupa robocza powołana specjalnie w celu opracowania nowej wersji języka opisu stron internetowych, HTML. Zadaniem grupy jest dostarczenie specyfikacji HTML 6.0 (zarówno składni standardowej, jak i opartej na XML) do końca 2010 r.

HTML 6.0 najpóźniej w 2010 r.

Cele grupy roboczej przewidują równoległe opracowanie specyfikacji następcy języka HTML 4.0 i XHTML (nazywanego czasem nieoficjalnie HTML 5.0). Ponadto grupa rozważy dołączenie do specyfikacji uzupełniających standardów, takich jak XForms, Document Object Model i niektórych interfejsów programowania aplikacji upraszczających zarządzanie multimediami.

Powstanie grupy ogłoszono w październiku ubiegłego roku. Tim Berners-Lee, dyrektor W3C, uznawany za ojca sieci WWW pisał wtedy w blogu: "Ewolucja języka HTML jest konieczna. Próba przestawienia świata na XML, łącznie z jednoczesnym umieszczaniem wartości atrybutów w cudzysłowach i wstawianiem ukośników w pustych tagach i przestrzeniach nazw nie zadziałała.".

Teraz dodaje: "HTML był prosty, miał prostą strukturę znaczników i żadnych wymagań licencyjnych, oferował możliwość linkowania wszędzie i do wszystkiego. Ta prostota i otwartość doprowadziły do ogromnego i nieprzerwanego sukcesu. Teraz czas przejrzeć standard, aby sprawdzić, co można zrobić, aby spełnić oczekiwania społeczności internetowej i zrobić to z udziałem producentów przeglądarek".

Więcej informacji:

World Wide Web Consortium

W3C HTML Working Group

BetaNews.com