Hamachi 1.03

Zalety wirtualnych sieci prywatnych (Virtual Private Networks, VPN) docenia coraz większe grono użytkowników. Rozwiązania tego typu zyskują na popularności zarówno wśród firm chcących dodatkowo zabezpieczyć pracowników pracujących zdalnie, jak również pośród graczy, którzy mogą nawiązać połączenie za pośrednictwem LAN, korzystając ze zwykłego łącza internetowego.


Zalety wirtualnych sieci prywatnych (Virtual Private Networks, VPN) docenia coraz większe grono użytkowników. Rozwiązania tego typu zyskują na popularności zarówno wśród firm chcących dodatkowo zabezpieczyć pracowników pracujących zdalnie, jak również pośród graczy, którzy mogą nawiązać połączenie za pośrednictwem LAN, korzystając ze zwykłego łącza internetowego.

Hamachi 1.03

Informacje:http://www.hamachi.cc Cena: bezpłatne (39 USD rocznie Pro)

Zwykła sieć prywatna działa dzięki specjalnie do tego przygotowanym łączom fizycznym. Kilka komputerów nawiązuje połączenie, co umożliwia m.in. bezpośrednią wymianę plików bez konieczności komunikowania się z Internetem. W odróżnieniu od takiego rozwiązania wirtualna sieć prywatna, zamiast fizycznych łączy, wykorzystuje sieć publiczną. Tworzona jest struktura (która może być zabezpieczona przez niepowołanym dostępem osób trzecich), jednak do jej utworzenia wymagany jest dostęp do Internetu. Do szybkiego i poprawnego skonfigurowania takiej sieci niezbędny jest odpowiedni program. Taką właśnie aplikacją jest Hamachi - pierwsze i na razie jedynie narzędzie umożliwiające nawiązanie połączenia pomiędzy dwoma komputerami znajdującymi się na NAT-em (Network Address Translation).

VPN dla początkujących

Hamachi 1.03

Hamachi 1.03

Przy uruchomieniu Hamachi wykrywa, czy użytkownik korzysta z niego po raz pierwszy na danym komputerze, i oferuje wyświetlenie przydatnego samouczka. Dodatkowo, Hamachi łączy się z serwerem, który przyznaje nowemu użytkownikowi specjalny numer mający postać adresu IP. Dalsza obsługa aplikacji również nie powinna sprawić problemów nawet początkującym użytkownikom. Aby utworzyć nową sieć, wystarczy wybrać Menu Sieci / Utwórz Nową Sieć. Następnie użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy oraz hasła. Również dołączenie do istniejącej sieci nie jest trudne. Wybieramy Menu Sieci / Dołącz do Istniejącej Sieci (wszystkie wcześniej odwiedzone wyświetlają się w oknie programu, nie trzeba ich ponownie wpisywać). Po kliknięciu nazwy prawym klawiszem myszki uzyskujemy kilka dodatkowych opcji, wśród nich możliwość usunięcia sieci (jeśli mamy stosowne uprawnienia) lub przejście w stan offline.

Serwer Hamachi przydziela użytkownikom unikatowe adresy IP. Mają one postać 5.X.X.X, gdzie X oznacza losowe liczby. Sieć tworzona na podstawie takich adresów ma dużą zaletę - niemożliwe jest wykreowanie adresu wykorzystywanego aktualnie przez jakiegokolwiek użytkownika Internetu. Numery 5.X.X.X są zastrzeżone prze IANA (Internet Assigned Numbers Authority) i nie są obecnie używane przez komputery działające w Internecie.

Warto również wskazać kilka podstawowych funkcji programu Hamachi. Aplikacja pozwala na utworzenie maksymalnie 256 sieci (w wersji bezpłatnej 64). Do każdej może się podłączyć do 50 użytkowników (w wersji bezpłatnej 16). Narzędzie, oprócz licznych opcji wynikających bezpośrednio z istnienia VPN, oferuje możliwość prowadzenia rozmów tekstowych (czaty dwu- lub wieloosobowe). Dodatkowo, osoby z odpowiednimi uprawnieniami (twórca sieci lub administrator, czyli osoba, której uprawnienia zostały nadane przez założyciela sieci) mogą decydować o tym, kto może się podłączyć do sieci. Możliwe jest również ręczne usuwanie członków czy nakładanie zakazów wstępu (ang. ban). Uniemożliwi to ukaranemu w ten sposób użytkownikowi ponowne podłączenie się do danej sieci.

Bezpieczeństwo Hamachi

Producent programu zapewnia również, że zabezpieczenia użyte przy tworzeniu aplikacji zostały zaprojektowane tak, by zapewnić użytkownikom maksymalną ochronę. Jednak do poprawnego działania Hamachi niezbędny jest zewnętrzny serwer należący do producenta - zbierane są na nim informacje o nazwach użytkowników, hasłach czy przydzielonych adresach IP. Dodatkowo, podłączenie do sieci Hamachi daje użytkownikom praktycznie nieograniczony dostęp do innych podłączonych komputerów. Wymusza to zainstalowanie firewalla. Plusem, jeśli chodzi o poziom zabezpieczeń w tym kliencie VPN, jest natomiast możliwość dodatkowego zabezpieczenia plików systemowych z poziomu aplikacji.

Zaletą programu jest także obsługa wielu systemów. Hamachi współpracuje z systemami operacyjnymi firmy Microsoft (Windows 2000, XP, Server 2003 oraz Vista) oraz Linuksem i Mac OS X.

Podsumowując, można bez wahania stwierdzić, że Hamachi to solidny i łatwy w obsłudze klient VPN. Do zalet zaliczymy możliwość nawiązania połączenia pomiędzy dwoma komputerami znajdującymi się na NAT-em, jasny interfejs, przydatny samouczek oraz ogólną prostotę, która nie wpłynęła negatywnie na funkcjonalność aplikacji. Minusem jest przymus korzystania z zewnętrznego serwera bez którego Hamachi nie jest w stanie poprawnie działać.

Program dostępny jest w dwóch licencjach - niekomercyjnej (bezpłatnej, jednak mającej pewne ograniczenia) i komercyjnej ($39 za rok użytkowania).

Plusy:

  • łatwa obsługa
  • duże możliwości
  • polski interfejs
  • bezpłatna wersja

Minusy:

  • konieczność korzystania z zewnętrznego serwera

Ocena: 9/10

Podsumowanie: Łatwy w obsłudze program do tworzenia wirtualnych sieci prywatnych