Handel inwestuje w IT

Mimo kryzysu finansowego na świecie, inwestycje w usługi i systemy informatyczne utrzymają się na poziomie 2 miliardów zł rocznie. Głównym powodem jest dynamiczny wzrost konkurencji w branży handlowej - twierdzą analitycy firmy Columbus IT.

W 2007 roku po raz pierwszy firmy handlowe wydały prawie 2 miliony złotych na produkty IT. Był to pierwszy taki skok. Przeznaczono wtedy o ponad 14% więcej środków na nowe technologie niż w latach ubiegłych. Czy ten wynik może się powtórzyć? Według analiz ekonomicznych firmy Columbus IT, w odróżnieniu od tendencji spadkowej na innych rynkach, w tej branży można spodziewać się sporych zysków.

Prognozowanie niższej dynamiki inwestycji w IT w kolejnych latach nie może być tłumaczone wyłącznie kryzysem finansowym na świecie. Jak twierdzi Piotr Szczerbiak, dyrektor konsultingu Columbus IT, w Polsce działalność prowadzi ok. 9 tysięcy firm handlowych, ale takich z 10 punktami sprzedaży jest wciąż niewiele. Tymczasem właśnie ta grupa generuje największy popyt na zintegrowane systemy ERP, CRM, czy Business Intelligence. Z tego powodu większość prognoz skazuje branżę IT w handlu na klęskę.

Do tej pory część przedsiębiorstw już zainwestowała w nowe technologie. Dla przykładu właściciel salonów Royal Collection zastąpił 12 różnych oprogramowań jednym systemem Microsoft Dynamics AX. Zintegrowany system ERP usprawnił zarządzanie m.in. rozliczeniami z dostawcami, reklamacjami oraz wewnętrzną logistyką.

"To są realne korzyści, które zwiększają przewagę nad konkurencją tym wyraźniej, im bardziej zwalnia gospodarka. Dlatego także dziś duże firmy, dobrze zarządzane i myślące perspektywicznie, nie wstrzymują się z inwestycjami w nowe rozwiązania" - mówi Piotr Szczerbiak.

Zatem, aby utrzymać się na rynku handlowym, firmy muszą inwestować w nowe produkty i rozwiązania IT. Na przykład MIX Electronics, największa polska sieć z ofertą RTV, AGD i GSM rozpoczyna właśnie wdrożenie systemu ERP (Microsoft Dynamics AX), który obejmie m.in. finanse, sprzedaż oraz magazynowanie. Podobne zmiany będą dotyczyły również wymiany danych z zewnętrznymi programami, obsługującymi rozliczenia bankowe i punkty sprzedaży.

"Wcześniejsze rozwiązanie ze względu na swoją zamkniętą architekturę stwarzało zbyt dużo ograniczeń. Zastępując je nowym, firma zredukuje czas dostępu do informacji zarządczych, a tym samym będzie mogła szybciej racjonalizować procesy logistyczne w całej sieci" - twierdzi Michał Zelik, Columbus IT.

Źródło: Columbus IT