Hej, osiemnaście mieć lat i studentem być…

W Polsce studiuje i uczy się więcej osiemnastolatków niż wynosi średnia dla krajów UE. Mamy także przyzwoity, choć jeszcze niezadowalający, odsetek osób z wykształceniem wyższym w naukach ścisłych w gronie dwudziestolatków, wyższy m.in. od Włoch, Austrii i Holandii. W gronie państw oczekujących na wejście do Unii w zdecydowanym liderem jest Litwa.

71% osiemnastolatków z krajów Unii Europejskiej jest objętych systemem edukacyjnym - wynika z raportu biura statystycznego Eurostat. Z danych na temat obecności w szkołach w roku 2000/2001 wynika, że najwyższy odsetek ciągle uczących osiemnastolatków jest w Szwecji (95%), Finlandii (89%) i Belgii (85%). Najniższy odsetek jest w Wielkiej Brytanii (55%) i Portugalii (66%).

W gronie państw wstępujących do Unii w maju 2004 roku najmniejszy odsetek uczących się osiemnastolatków jest na Cyprze (32%), a największy - w Czechach (86%). Polskę (80,7%) oprócz Czech wyprzedza w tym względzie tylko Litwa (84%) i Słowenia (81,4%). W przypadku Cypru statystykę zmienia jednak znacząco fakt, że większość młodych Cypryjczyków studiuje zagranicą.

Wśród uczących się osiemnastolatków z Unii, częściej naukę kontynuują dziewczęta - 74%, niż chłopcy - 69%. Taka zasada generalnie sprawdza się we wszystkich krajach UE poza Austrią. Największy rozziew pomiędzy ambitnymi dziewczętami i zapracowanymi chłopcami jest w Irlandii (93% do 66%). Podobne, znaczne różnice w odsetkach kontynuujących naukę młodych przedstawicieli obu płci występują w Grecji (15% różnicy) i Hiszpanii (12%), podczas gdy w Niemczech i Holandii te odsetki są zbliżone. W krajach kandydujących sytuacja wygląda - poza Maltą - podobnie.

W ramach przygotowywania się Unii do bycia najbardziej innowacyjną gospodarką świata (jak zakłada deklaracja Lizbońska) monitorowany jest odsetek osób z wyższym wykształceniem w naukach ścisłych lub technologicznym. Procent osób z dyplomem wyższej uczelni z wydziału matematycznego, innych nauk ścisłych lub technologicznego w populacji 20 - 29 latków w krajach Unii najwyższy jest w Irlandii - 23,2‰. Kolejne miejsca zajmują Francja (19,7‰), Wielka Brytania (19,5‰) I Finlandia (16‰). Cztery kolejne państwa Unii - Belgia, Dania, Hiszpania i Szwecja - mają powyżej 10 takich osób wśród tysiąca dwudziestolatków. Najsłabiej w UE pod względem wykształcenia ścisłego, i gorzej od Polski, dodajmy uprzedzając nieco prezentowane poniżej dane, wypadają Włosi (5,7‰), Luksemburczycy (1,8‰), Holendrzy (6,1‰), Portugalczycy (6,4‰) i Austriacy - 7,2‰.

Spośród krajów przystępujących do Unii powyżej 10‰ wykształconych w naukach ścisłych i politechnicznie wśród dwudziestolatków ma Litwa - 13,1‰. Polska (7,4‰), w gronie kandydatów środkowoeuropejskich plasuje się w drugiej grupie, w pogoni za samotnym litewskim liderem. W przedziale od 7,3‰ (Estonia) do 8,2‰ (Słowenia) uplasowały się jeszcze Łotwa, Słowacja i Bułgaria. Wyraźniej odstają natomiast Madziarzy - 3,7‰, Rumuni (4,9‰) i Czesi - 5,6‰.

Wśród wszystkich państw przystępujących lepiej od Środkowej Europy a słabiej niż Litwa prezentują się jeszcze Norwegia - 8,6‰ i Islandia - 9,1‰.