HelpDesk

Garść przydatnych porad o różnej tematyce. Często występujące problemy i ich rozwiązania. Opisy czynności krok po kroku.


Garść przydatnych porad o różnej tematyce. Często występujące problemy i ich rozwiązania. Opisy czynności krok po kroku.

Wieloplatformowe szyfrowanie plików

HelpDesk

Ten program pozwala skutecznie szyfrować pliki. Nie wymaga instalowania, więc doskonale nadaje się do użytku na pendrive’ach.

BEZPIECZEŃSTWO Nie wszystkie informacje powinny być wystawione na widok publiczny. Chcąc umieścić dany plik bezpiecznie na pendrivie lub w Internecie, powinieneś go zaszyfrować i opatrzyć hasłem. Aby mieć do niego dostęp z dowolnego komputera, możesz zapisać na dysku USB również program dekodujący.

Potrzebny jest do tego bezpieczny, uniwersalny program szyfrujący, który działa bez instalowania. Nie ma mowy o kompleksowym pakiecie bezpieczeństwa, bo nie uda ci się go uruchomić w ten sposób, a na dodatek nie zadziała w komputerach ze środowiskiem Linux.

W zaistniałej sytuacji pomoże ci opensource'owy Bcrypt (plik bcrypt-1.1.zip dostępny pod adresem:http://bcrypt.sourceforge.net , rozmiar pliku: 63 KB). Zastosowano w nim niezłamany do dziś algorytm symetrycznego szyfru blokowego o nazwie Blowfish, wymyślony przez znanego kryptografa Bruce'a Schneiera w 1993 roku. Program Bcrypt generuje klucz o długości 448 bitów z hasła podanego przez użytkownika. Działa szybko i na wielu platformach sprzętowych lub systemowych.

HelpDesk

Komercyjny kompresor WinRAR obsługuje szyfrowanie archiwizowanych zasobów skuteczną metodą AES.

Szyfrowanie. Po rozpakowaniu pobranego archiwum ZIP skopiuj plik wykonywalny Bcrypt.EXE, bibliotekę Zlib.DLL i plik, który chcesz zaszyfrować, na pendrive. Bcrypt jest przeznaczony do uruchamiania z poziomu wiersza polecenia, jednak wystarczy przeciągnąć plik do zaszyfrowania i upuścić na ikonę Bcrypt.exe. Na ekranie pojawi się okno wiersza polecenia z prośbą o wpisanie i powtórzenie hasła. Bcrypt zaszyfruje plik, zapisując go z rozszerzeniem .bfe. Oryginał umieszczony na dysku w postaci jawnej zostanie trzykrotnie zastąpiony losowym ciągiem danych, a następnie usunięty, aby nie można było przywrócić jego treści.

Deszyfrowanie. Chcąc odszyfrować plik, ponownie przeciągnij go na ikonę Bcrypt.exe. Po wpisaniu poprawnego hasła w tym samym katalogu pojawi się niezaszyfrowana zawartość pliku. Bcrypt wykrywa, czy przeciągany plik jest w postaci jawnej, czy zaszyfrowanej, a potem automatycznie wykonuje żądaną operację (szyfrowanie bądź odszyfrowanie).

Linux. Bcrypt wchodzi w skład niemal każdej dystrybucji. Możesz go zainstalować z repozytoriów swojej wersji Linuksa, np. w dystrybucji SuSE robi się to narzędziem YaST. W Debianie i Ubuntu zainstalujesz go poleceniem:

sudo apt -get install bcrypt

Pod adresemhttp://bcrypt.sourceforge.net/ znajdziesz również kod źródłowy, z którego możesz sam skompilować wersję gotową do uruchomienia. Najpierw rozpakuj archiwum kodu źródłowego poleceniem;

<KOD>

tar -xzvf bcrypt-1.1.tar.gz

Następnie poleceniem:

<KOD>

cd bcrypt-1.1

</KOD>

przejdź do utworzonego właśnie katalogu. W celu skompilowania kodu źródłowego i zainstalowania aplikacji wpisz dwa poniższe polecenia:

<KOD>

make

sudo make install

</KOD>

Teraz możesz szyfrować i deszyfrować pliki, wpisując:

<KOD>

bcrypt

</KOD>

Ograniczanie czasu pracy systemu (Windows XP)

HelpDesk

Poleceniem net user możesz ograniczać czas , w którym logują się do systemu jego współużytkownicy.

OPROGRAMOWANIE Chciałbyś uzyskać większą kontrolę nad tym, ile czasu twoje pociechy spędzają przed komputerem. Rozmowa z nimi to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od zakładania blokad. Jeśli jednak nie pomoże i synek nadal szpera w Internecie do białego rana, warto zastanowić się nad ograniczeniem dostępu do komputera. Windows XP zawiera odpowiednie narzędzia.

Najpierw powinieneś zabezpieczyć swoje konto administratora hasłem (lub zmienić je, jeżeli zna je cała rodzina) i poprzydzielać swoim pociechom oddzielne konta z ograniczonymi uprawnieniami. Zrobisz to za pomocą apletu Konta użytkowników w Panelu sterowania. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko ściągnięcia przez dzieciaki wirusów i robaków do swojego systemu. Ponadto utrudnisz im znacznie ominięcie podjętych przez ciebie środków ostrożności, które opisujemy poniżej. Oprócz tego upewnij się, że domyślne konto administratora jest opatrzone hasłem - w Windows XP Home domyślnie go nie ma. W przeciwnym razie można bez problemu uaktywnić to konto (klawiszem [F8] w oknie startowym) i uzyskać pełne uprawnienia do korzystania z systemu.

Ustawianie haseł. Zaloguj się w systemie jako użytkownik z prawami administratora, po czym otwórz okno wiersza polecenia, klikając menu Start | Uruchom i wpisując polecenie cmd. Teraz zdefiniuj hasło dla administratora. Wprowadź w tym celu polecenie:

<KOD>

net user Administrator <hasło>

</KOD>

Zastąp zmienną hasło dowolnym ciągiem alfanumerycznym, który ma bronić nieupoważnionym dostępu do systemu.

Kontrola czasów logowania. Poleceniem net możesz również ograniczać czas logowania się danego użytkownika (właściwie logowania się do określonego konta). Jeśli twoim pociechom wolno korzystać z komputera w każdy dzień tygodnia w godzinach od 16.00 do 18.00, wpisz:

<KOD>

net user <konto_dzieci> /times:Pn-Nd,16-18

</KOD>

Zmienną <KOD><konto_dzieci></KOD> zastąp, rzecz jasna, nazwą konta, pod którą twoje pociechy logują się w systemie. Ponadto możesz dowolnie określić dni i pory, w których logowanie jest dozwolone. Oto przykład: pozwalasz swojemu synowi Jasiowi korzystać z komputera w dni powszednie i w niedzielę od 16.00 do 18.00, a w piątki i soboty od 16.00 do 20.00. Wówczas wpisz polecenie:

<KOD>

net user Jasio /times:Nd-Cz,16-18;Pt-S,16-20

</KOD>

Pamiętaj, aby oddzielać przecinkiem dni i godziny, a średnikiem kolejną definicję. Możesz podawać pełne nazwy dni lub ich skróty (Pn, W, Ś, Cz, Pt, S, Nd). Gdy zechcesz usunąć to ograniczenie, wpisz polecenie:

<KOD>

net user Jasio /times:all

</KOD>

Od tej pory twój syn będzie mógł się logować do systemu tylko w określonych godzinach, jednak nikt nie zabroni mu ślęczeć przed pecetem do woli. Na wypadek, gdyby zechciał naruszyć nałożone przez ciebie ograniczenia, powinieneś wymusić zamknięcie systemu o określonej godzinie. Jak to zrobić, opisujemy w kolejnej poradzie.

Rozmiar i wygląd notatek (Outlook 2003)

Jeśli często sporządzasz notatki w Outlooku, nie musisz zdawać się na domyślny format. W razie potrzeby zmień wygląd notatek.

OPROGRAMOWANIE Gdy zechcesz utworzyć nową notatkę, Outlook otworzy dość małe okno. Musisz powiększać je za każdym razem - chyba że masz zamiar napisać tylko kilka zdań. Wolałbyś, aby okno notatek miało większy rozmiar, a poza tym chciałbyś dostosować jego wygląd do własnych preferencji. Jak to zrobić?

W menu Narzędzia | Opcje znajdziesz przycisk Opcje Notatek. Po jego kliknięciu zobaczysz pole listy Rozmiar, w którym możesz zwiększyć pojemność okna notatek. Jednak nie daje to zbyt wiele, bo również notatka Średnia i Duża nie pomieści większych tekstów.

Okno indywidualne. Jeśli chcesz pisać obszerniejsze notatki, utwórz nowy szablon. Otwórz w tym celu nową notatkę, a następnie zmień jej rozmiar na taki, który ci odpowiada. Gotową notatkę zapisz jako szablon - kliknij ikonę notatki w lewym górnym narożniku, po czym wskaż polecenie Zapisz jako. W polu listy Zapisz jako plik wybierz opcję Szablon Outlook (*.oft). W pole Nazwa pliku wpisz sensowną nazwę, np. Duża notatka. Pustą notatkę, którą Outlook utworzył w trakcie zapisywania, możesz usunąć z folderu notatek.

Gdy otworzysz menu Plik | Nowy | Notatka, naciśniesz klawisze [Ctrl N] lub klikniesz ikonę notatki, Outlook założy nową notatkę, używając dotychczasowego, standardowego formatu. Aby zmusić go do stosowania twojego ulubionego formatu, kliknij menu Plik | Nowy | Wybierz formularz. Teraz wybierz opcję Szablony użytkownika w systemie plików w polu listy Szukaj w. Gdy zaznaczysz utworzony uprzednio szablon (Duża notatka) i potwierdzisz przyciskiem Otwórz, Outlook pokaże nową notatkę w żądanym formacie. To jednak zbyt uciążliwy sposób.

Aby ułatwić sobie zadanie, utwórz skrót. Przejdź do sekcji Skróty na pasku nawigacji. Kliknij polecenie Dodaj nową grupę i przypisz jej nazwę Moje szablony. Teraz kliknij menu Start | Wyszukaj | Pliki i foldery (na pulpicie systemu Windows), po czym znajdź swój szablon. Rozpoznasz go po rozszerzeniu .oft (w naszym przykładzie jest to plik Duża notatka.oft). Kliknij polecenie Bardziej zaawansowane opcje i zaznacz pole wyboru Przeszukaj ukryte pliki i foldery. Zainicjuj wyszukiwanie. Odnaleziony szablon możesz przeciągnąć bezpośrednio z okna wyszukiwania na pasek nawigacyjny Outlooka. Upuść go na grupie Moje szablony.

Od teraz masz wybór - tworząc notatki jak dotychczas, nakażesz Outlookowi stosować domyślny format. Tymczasem klikając skrót na pasku nawigacji, uzyskasz notatkę w ustawionym przez siebie formacie.