Henryk na pięć z plusem

Kolejna edycja programu Profesor Henry - Rozumienie ze słuchu i Konwersacje - oraz Business English będą zapewne należeć do najbardziej popularnych pozycji w ogromnej już ofercie językowej Edgarda.

Profesor Henry 5.5 to program, który m.in. przygotowuje do standardowych egzaminów FCE i CAE. W najnowszej wersji pojawiła się dodatkowa płyta Audio CD, zawierająca wybór 23 nagrań (ok. 70 minut), które można odtwarzać poza komputerem, a zestaw multimediów wzbogacił się o nowe filmy i ćwiczenia. Zwrócono też uwagę na jakość nagrań - są one ulepszone, zatrudniono do nich już 15 lektorów, dzięki czemu słuchacz może zapoznać się z różnymi stylami wymowy.

Warto zwrócić uwagę na ulepszony algorytm inteligentnego systemu powtórek, wyznaczającego ich czas odtwarzania, graficzny analizator wymowy, pokazujący różnice między wymową wzorcową a wymową użytkownika, możliwość drukowania tekstów zamieszczonych nagrań i dialogów (przy fragmentach angielskich umieszczone są tłumaczenia). W ćwiczeniach na wpisywanie słów dostępny jest zaktualizowany słownik.

Uzupełnieniem kursu są Profesor Henry 5.0 - Gramatyka i Profesor Henry 5.0 - Słownictwo.

Z kolei Business English to zestaw dwóch płyt CD i jednej płyty Audio. Kurs zawiera komplet materiałów przeznaczonych dla pracowników firm i studentów kierunków ekonomicznych, w skład którego wchodzą dialogi, filmy, scenki - w sumie ok. 100 nagrań oraz 1000 ćwiczeń. Dołączony do programu słownik ogólny ma ok. 15 tys. haseł, natomiast dodatkowy słownik Business English zawiera 2000 udźwiękowionych słów i 1500 przykładowych zdań. Materiały uwzględniają m.in. zagadnienia prawa i instytucji europejskich.

Uzupełnieniem kursu są wzory oficjalnych i nieformalnych listów biznesowych, a także dokumentów firmowych. Omówiono ponadto zasady prowadzenia korespondencji w języku angielskim oraz reguły pisania poszczególnych dokumentów. Co ważne, program pozwala przygotować się do specjalistycznych egzaminów, jak LCCI czy BEC.

Informacje: www.edgard.pl Cena: 59,90 zł i 89,90 zł