Hibernate 3.0 - gotowy do produkcji

Nowa wersja jest to wprawdzie RC (Release Candidate), ale jest już gotowa do produkcji. Czeka ją jedynie 'wyłapanie' ostatnich błędów. Nad wersją 3.0 pracowano od ponad roku, a od wczoraj można ją wreszcie pobrać ze strony projektu.

O ostatniej wersji beta pisaliśmy w artykule "Dwie nowe wersje Hibernate". Hibernate jest niewątpliwie najpopularniejszym rozwiązaniem ORXM (Object/Relational/XML Mapping). Więcej o tym można przeczytać w artykule "Zahibernuj swoje dane".

W porównaniu do poprzedniej wersji 2.1.x, Hibernate 3.0 oferuje między innymi:

- dużo bardziej elastyczne mechanizmy mapowania O/R;

- funkcję filtrów;

- możliwość 'mieszania' ręcznie wpisywanych poleceń SQL z generowanymi przez Hibernate;

- wsparcie dla stored procedures;

- monitorowanie wydajności poprzez JMX (Java Management Extensions);

- nowy parser HQL (Hibernate Query Language);

- wczesna wersja Hibernate Tools, zestawu pluginów do Eclipse pozwalającego na łatwą pracę w tym środowisku z Hibernate 3.0;

- nowy zestaw testów wraz z przykładami;

- pełna lista funkcji.

Jako ciekawostkę, można podać, że kod nowej wersji Hibernate, rozwijanej od ponad roku, liczy 68 549 linii, razem z 27 948 liniami testów (unit tests). Oczywiście jest ona ogólnie dostępna na zasadach licencji LGPL.

Strona domowa Hibernate


Zobacz również