Hibernate 3.0 - wersja finalna!

Wreszcie, po ponad roku prac, doczekaliśmy się finalnej wersji Hibernate 3.0 - najpopularniejszego chyba rozwiązania do mapowania obiektowo-relacyjnego.

W finalnej wersji usunięto sporo błędów i dodano między innymi dwa nowe dialekty baz danych. Szerzej o nowych funkcjach w wersji trzeciej tego narzędzia pisaliśmy już w artykułach "Hibernate 3.0 - gotowy do produkcji", "Dwie nowe wersje Hibernate" oraz troszkę szerzej o samym mapowaniu obiektowo-relacyjnym w "Zahibernuj swoje dane - Hibernate 3 Beta 1". Przy okazji pojawienia się wersji finalnej warto również zwrócić uwagę na dwa pokrewne projekty - Hibernate Annotations oraz Hibernate Tools.

Hibernate Annotations

Jak wszystkie inne rozwiązania ORM (object - relational mapping), Hibernate także wymaga zewnętrznych plików z definicjami mapowań, które opisują transformacje jednych postaci danych w inne. Do tej pory dane te były zapisywane w plikach XML. Hibernate Annotations jest wczesną wersją alpha projektu, który umożliwi pozbycie się powiązań z zewnętrznymi plikami i opisywanie mapowań przy użyciu nowego mechanizmu adnotacji, który jest dostępny w Javie 5.0. Adnotacje mają też stać się głównym sposobem definiowania zależności w EJB 3.0. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że specyfikacja EJB 3.0 (JSR-220) nie jest jeszcze 'domknięta' i może się jeszcze lekko zmienić.

Hibernate Tools

Pomimo że 'ręczne' definowanie plików z opisem mapowań nie jest bardzo skomplikowane, to powstaje projekt, który jeszcze bardziej ułatwi i przyspieszy ten proces. Hibernate Tools to zbiór pluginów do zintegrowanego środowiska programistycznego Eclipse. Składają się na nie:

- specjalny edytor do plików z opisami mapowań posiadający kolorowanie składni oraz mechanizm automatycznego dokańczania;

- konsola, która pozwala na przeglądanie mapowanych klas wraz z relacjami oraz wykonywanie zapytań w HQL (Hibernate Query Language) i przeglądanie wyników bezpośrednio w IDE;

- oraz kilka pomocnych kreatorów, między innymi do szybkiego tworzenia plików konfiguracyjnych, czy też do stworzenia plików mapujących i klas na podstawie istniejącej bazy danych.

Należy zwrócić uwagę, że narzędzia te wymagają Hibernate 3 i nie będą działały z poprzednimi wersjami 2.x.

Strona domowa Hibernate


Zobacz również