Hide and Show

Shareware’owy program firmy BGSOFT (www.bgsoft.prv.pl/programy) umożliwia chowanie zminimalizowanych okien i pokazywanie ich ikon w zasobniku systemowym.

Które okna będą chowane i które ikony zostaną pokazane w zasobniku, zależy od ustawionych opcji. Dwukrotne kliknięcie na ikonie programu lub naciśnięcie kombinacji klawiszy alt +strzałka w dół powoduje szybkie zminimalizowanie i schowanie wybranych okien.