Hinduski zając, amerykański żółw

Gospodarka Indii rosła szybciej niż oczekiwano, w rekordowym tempie 9,4% w roku podatkowym liczonym do marca 2007 r. Natomiast gospodarka USA w pierwszym kwartale br. rosła w tempie zaledwie 0,6%.

Analitycy spodziewali się wzrostu w Indiach na poziomie 9,2%. Korekta przewidywań w górę jest związana z wynikami branży przemysłu i usług w poprzednich kwartałach i wzrostem zagranicznych inwestycji.

W poprzednim roku podatkowym hinduska gospodarka wzrosła o 9%. Wzrost w Indiach pozostaje jednak w tyle za wzrostem Chin, który wyniósł w ostatnim roku 10,7%.

Natomiast USA w I kw. br. rosły najwolniej od czterech lat, w tempie 0,6%. (analitycy spodziewali się 0,8%). W IV kw. 2006 r. tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki wynosiło 2,5%.

Departament Handlu stwierdził, że korekta wyników w dół jest rezultatem większego od przewidywanego deficytu handlowego USA.

Wydatki na nieruchomości spadły o 15,4% (wobec przewidywanego spadku o 17%), zaś głównym motorem wzrostu były wydatki konsumenckie, które zwiększyły się o 4,4%. Inwestycje biznesowe wzrosły o 2,9%.


Zobacz również