Hiperłapacz

HyperSnap (www.hyperionics.com) to jeden z najbardziej znanych łapaczy ekranów. W najnowszej wersji HyperSnap DX 5.01 oferuje przede wszystkim ulepszony interfejs, możliwość złapania wybranego fragmentu ekranu o dowolnym kształcie, dodawanie wyszukanych pól tekstowych, a także wcześniej zdefiniowanych wstawek graficznych.

HyperSnap DX 5.01 potrafi nawet zapisywać złapane ekrany na wskazany serwer FTP!