Historia aktualizacji systemu Windows 10, wersja 20H2 [28.04.2022]

Do dnia dzisiejszego pojawiło się wiele aktualizacji systemu Windows 10 o numerze 20H2, a każda z nich wprowadziła ze sobą wiele zmian i błędów.


Dwie wersje Windows 10 o nazwie 20H2 i 2004 dzielą wspólny podstawowy system operacyjny i identyczny zestaw plików systemowych. Dzięki temu informacje o najnowszej wersji dla systemu Windows 10 są takie same dla obu wersji. Uwaga jest jednak taka, że aktualizacja wersji 20H2 zawsze zawiera poprawki dla 2004, jednak 2004 nie może zawierać poprawek dla 20H2. W poniższej analizie omówimy wszystkie aktualizacje udostępnione dla najnowszej wersji systemu o nazwie 20H2.

25 kwietnia - KB5011831

Poprawka naprawia szereg wypatrzonych bugów, w tym powodujące przerywanie sesji pulpitu zdalnego, sprawiające, że ekran stawał się czarny w momencie logowania/wylogowania użytkownika, a także uniemożliwiający zmianę hasła po wygaśnięciu obecnego. Ponadto usprawniono obsługę plików znajdujących się w OneDrive.

Zobacz również:

 • Gdzie najtaniej kupić oryginalny Windows 11? [31.08.2023]
 • Gdzie najtaniej kupić oryginalny Windows 10? [31.08.2023]

15 luty 2021 - KB5010415

Aktualizacja pozwala na współdzielenie ciasteczek pomiędzy Microsoft Edge w trybie Internet Explorer oraz zwykłym Microsoft Edge. Ponadto dodaje wsparcie dla dodawania i usuwania przestrzeni nazw NVMe. Ponadto naprawiono szereg bugów, związanych m.in. z systemową wyszukiwarką oraz połączeniami z serwerami przy użyciu RDS.

8 grudnia 2020 r. — KB4592438

Ostatnia w 2020 roku, grudniowa aktualizacja skupia się na ulepszeniu zabezpieczeń i luk w zabezpieczeniach. Co ciekawe, po pobraniu poprawki użytkownicy zgłaszają zapętlanie się aktualizacji, problemy z wydajnością oraz ogromny wzrost wykorzystywania zasobów. Ponadto raporty informują również o awariach Bluetooth, a nawet o występowaniu błędu Blue Screen of Death. O problemach z tą aktualizacją pisaliśmy tutaj.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacje umożliwiające zwiększenie zabezpieczeń podczas używania starszej wersji programu Microsoft Edge.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania z produktów Microsoft Office.
Blue Screen

30 listopada 2020 r. — KB4586853

Kluczowa aktualizacja, która usunęła ogrom błędów zgłaszanych przez użytkowników. Głównie usunięto problemy związane z czarnym ekranem i awariami systemu. Ponadto usunięto błędy, który powodowały uszkodzenie koncentratorów USB 3.0, problemy ze stabilnością funkcji czytania ekranu „Narrator” oraz niepoprawne działanie paska gier Xbox. O aktualizacji pisaliśmy tutaj.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizuje problem powodujący, że narrator przestanie odpowiadać po odblokowaniu urządzenia, jeśli narrator był używany przed jego zablokowaniem.
 • Aktualizacja problemu uniemożliwiającego odnajdowanie niektórych konsol usługi Microsoft Xbox na urządzeniu z systemem Windows.
 • Aplikacja zaktualizuje problem, który nie powoduje wyświetlenia kontrolek aplikacji na pasku gry Microsoft Xbox na obsługiwanych monitorach. Ten problem występuje w niektórych grach Microsoft DirectX® 9,0 (DX9), które są uruchomione ze współchodzącą częstotliwością odświeżania na tych monitorach.
 • Aktualizacja problemu ze koncentratorami USB 3,0. Urządzenie podłączone do koncentratora może przestać działać po ustawieniu na urządzeniu hibernacji lub ponownym uruchomieniu urządzenia.
 • Aktualizuje problem, który losowo zmienia fokus kontrolek edycji podczas korzystania z edytora IME dla języka japońskiego lub chińskiego tradycyjnego.
 • Aktualizacja problemu, który sprawia, że klawiatura dotykowa jest niestabilna w aplikacji Poczta.
 • Zwiększona jakość wizualna zestawu słuchawkowego funkcji rzeczywistość mieszana systemu Windows, które są uruchamiane w trybie mniejszej rozdzielczości.
 • Aktualizacja problemu uniemożliwiającego aplikacji PDF24 w wersji 9.1.1 przed otwarciem plików txt.
Windows 10, 20H2

19 listopada 2020 r. — KB4594440

Kolejna, mało znacząca aktualizacja, która była w gruncie rzeczy poprawką poprzedniej. Za jej pomocą został rozwiązany problem z uwierzytelnianiem Kerberos.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem Kerberos związanych z wartością podklucza rejestru PerformTicketSignature w sekcji CVE-2020-17049, który był częścią aktualizacji systemu Windows z 10 listopada 2020.
Windows 10, 20H2

10 listopada 2020 r. — KB4586781

Pierwsza, listopadowa aktualizacja systemu Windows 10 nie wprowadzała wielkich zmian. Skupia się ona na aktualizacji zabezpieczeń skryptów firmy Microsoft, wprowadzania danych i składu systemu. Ponadto zostały wprowadzone poprawki luk w zabezpieczeniach.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacje umożliwiające zwiększenie zabezpieczeń podczas używania urządzeń wejściowych, takich jak mysz, klawiatura lub pióro.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania z produktów Microsoft Office.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo, gdy system Windows wykonuje podstawowe operacje.
 • Aktualizuje datę początkową czasu letniego 2020 dla wysp Fidżi na 20 grudnia 2020.

29 października 2020 r. — KB4580364

Kluczowa październikowa aktualizacja zawiera głównie poprawki jakościowe. Oznacza to, że firma Microsoft rozwiązała większość błędów zgłaszanych przez użytkowników. Raporty wskazywały głównie na problemy z połączeniem sieci VPN, przeglądarką Microsoft Edge i poprawnym wyświetlaniem częstotliwości procesora. Ponadto usunięto źródło błędu, które uniemożliwiało poprawne działanie niektórych aplikacji. Bez tej aktualizacji korzystanie z systemu Windows 10 było swojego czasu bardzo, bardzo uciążliwe.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Rozwiązuje problem powodujący, że urządzenie przestaje odpowiadać po używaniu pióra przez kilka godzin
 • Usługa rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacje DDE (Dynamic Data Exchange) przestaną działać. 
 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyświetlenie nieprawidłowej częstotliwości procesora dla niektórych procesorów. 
 • Usługa rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać uruchomienie kart inteligentnych dla systemu Windows.
 • Dotyczy problemów z połączeniami wirtualnej sieci prywatnej (VPN), które używają bezpiecznego hasła (EAP-MSCHAP v2) do uwierzytelniania i włączono opcję automatycznie Użyj mojej nazwy użytkownika i hasła logowania Windows. Po nawiązaniu połączenia z siecią VPN tego typu okno dialogowe uwierzytelniania nieprawidłowo wyświetla monit o podanie poświadczeń.  
 • Problem z zakleszczeniami w sterowniku protokołu Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCPIP), który sprawia, że system operacyjny przestanie działać lub przestać odpowiadać.
 • Problem z uruchamianiem podsystemu Windows dla systemu Linux 2 (WSL2) na urządzeniach usługi ARM64, które są wykonywane po zainstalowaniu KB4579311.
Windows 10, 20H2

Co nas czeka w 2021 roku?

Zmiany w systemie Windows 10 w przyszłym roku zapowiadają się ogromne pod względem zmiany wyglądu i designu. Firma Microsoft co prawda nie ujawnia zbyt wiele szczegółów, ale kilka rzeczy wiemy na pewno. Przede wszystkim za pomocą aktualizacji o nazwie 21H1 i 21H2 ma zostać przeprojektowany wygląd dzięki językowi programowania Fluent Design oraz nowoczesnej platformie WinUi 3. Pisaliśmy o tym tutaj.

Windows 10

12 stycznia 2021 r. - KB4598242

Pierwsza w nowym roku aktualizacja Windows 10 o nazwie KB4598242 skupiła się głównie na zabezpieczeniach systemu. Według informacji podanych przez firmę Microsoft zostały wprowadzone poprawki luk w zabezpieczeniach. Ponadto usunięto błędy typu zero-day w programie antywirusowym Microsoft Defender. Dodatkowo zwiększono bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń zewnętrznych.

 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń zewnętrznych, takich jak kontrolery gier, drukarki i kamerki internetowe.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo, podczas podstawowych operacji systemu Windows.
windows 10

2 luty 2021 r. — KB4598291

Pierwsza lutowa aktualizacja miała za zadanie naprawić większość błędów występujących w systemie Windows 10 20H2. Niestety, wraz z usunięciem kilku problemów zostały wprowadzone kolejne, jeszcze bardziej poważne i uciążliwe. Dokładnie wszelkie awarie występujące w tej aktualizacji opisaliśmy tutaj. Użytkownicy w raportach zgłaszali głównie problemy z występowaniem niebieskiego ekranu śmierci - Blue Screen of Death.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenie przestaje odpowiadać podczas grania w grę na pełnym ekranie lub w trybie tabletu.
 • Rozwiązuje problem z używaniem klawiszy Ctrl + Caps Lock i Alt + Caps Lock do przełączania się odpowiednio w tryb Hiragana lub Katakana po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 2004.
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie dokumentu znajdującego się na pulpicie systemu Windows.
 • Rozwiązuje problem, który tworzy zduplikowane foldery dostawcy usług w chmurze w okienku nawigacji Eksploratora plików.
 • Rozwiązuje problem z niektórymi specjalnymi kombinacjami klawiszy używanymi w edytorach IME DaYi, Yi i Array, który może powodować, że aplikacja przestaje działać.
 • Rozwiązuje problem, który wyświetla pusty ekran blokady po wybudzeniu urządzenia ze stanu hibernacji.
 • Poprawia historyczne informacje o czasie letnim (DST) dla Autonomii Palestyńskiej.
 • Rozwiązuje problem, który nieprawidłowo dezaktywuje niektóre urządzenia z systemem Windows 10 Education po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 2004.
 • Rozwiązuje problem, który może powodować nieoczekiwaną zmianę kolejności wyświetlania po kliknięciu skrótu klawiszowego Alt + Tab i przełączanie się do niewłaściwego okna.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nie wyświetla się "Wyodrębnij wszystko" w menu skrótów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku ZIP tylko w trybie online.
windows 10

9 luty 2021 r. — KB4601319

Druga lutowa aktualizacja wprowadziła niewiele zmian. Za zadanie miała głównie zwiększenie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń zewnętrznych oraz aktualizację dotyczące weryfikacje nazw użytkowników i haseł. Do tej pory nie stwierdzono większych problemów z tą aktualizacją.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Naprawia dziwny błąd, w wyniku którego przełącznik Alt-Tab nie otwiera właściwej aplikacji.
 • Naprawia błędy ESENT 642.
 • Rozwiązuje problem, który nieprawidłowo dezaktywuje niektóre urządzenia po zastosowaniu aktualizacji funkcji.
 • Naprawia problem z „czarnym ekranem” po wybudzeniu urządzenia ze stanu hibernacji.
 • Naprawia problem, który powodował uszkodzenie menu Start, paska zadań i Cortany.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń wejściowych, takich jak mysz, klawiatura lub pióro.
 • Aktualizacje dotyczące weryfikacji nazw użytkowników i haseł.
Windows 10

24 luty 2021 r. — KB4601382

Trzecia w tym miesiącu aktualizacja o numerze KB4601382 jest opcjonalna do pobrania, co znaczy, że nie zostanie zainstalowana automatycznie. Jeżeli nie chcemy jej mieć to możemy wstrzymać się z pobieraniem do 9 marca, kiedy to zostanie upubliczniona kolejna aktualizacja.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyświetlanie nieoczekiwanych ekranów podczas korzystania z systemu Windows Out of Box Experience (OOBE).
 • Rozwiązuje problem w zaawansowanych ustawieniach wyświetlania, który pokazuje nieprawidłowe częstotliwości odświeżania dostępne dla wyświetlaczy o wysokim zakresie dynamicznym (HDR).
 • Rozwiązuje problem, który może powodować migotanie odtwarzania wideo podczas renderowania na niektórych monitorach obsługujących małe opóźnienia.
 • Rozwiązuje problem, który czasami uniemożliwia wprowadzanie ciągów znaków do edytora IME (Input Method Editor).
 • Rozwiązuje problem, który może czasami uniemożliwiać działanie niektórych klawiszy klawiatury, takich jak klawisz Home, Ctrl lub klawisz strzałki w lewo. Ten problem występuje po ustawieniu trybu wprowadzania japońskiego edytora IME na Kana.
 • Rozwiązuje problem powodujący wyświetlanie nieprawidłowego języka podczas logowania się do konsoli po zmianie ustawień regionalnych systemu.
 • Rozwiązuje problem z renderowaniem ekranu po otwarciu gier na niektórych konfiguracjach sprzętowych.
 • Wyświetla właściwy typ nośnika do kopert jako wybierany typ papieru wyjściowego dla kolejek Universal Print.
 • Aktualizuje obsługę miejsc dziurkowania i zszywania w przypadku zadań drukowania z podawaniem papieru dłuższą krawędzią do przodu w niektórych drukarkach.

9 marca 2021 r. — KB5000802

Pierwsza marcowa aktualizacja skupia się głównie na zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników i na usunięciu luk zagrażającym urządzeniom. Ponadto instaluje ona wszystkie poprawki, które były zawarte w opcjonalnej kompilacji z 24 lutego.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo, gdy system Windows wykonuje podstawowe operacje.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania z produktów Microsoft Office.
 • Aktualizuje zabezpieczenia interfejsu użytkownika systemu Windows.

15 marca 2021 r. — KB5001567

Druga marcowa aktualizacja jest opcjonalna do pobrania i skupia się jedynie na usunięciu błędu Blue Screen of Death (BSOD) występującego po zainstalowaniu poprzedniej aktualizacji. Problem występował podczas drukowania przy użyciu niektórych aplikacji. Szerzej o tym informowaliśmy tutaj.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Ta aktualizacja wprowadza ulepszenia jakości do stosu obsługi, który jest składnikiem, który instaluje aktualizacje systemu Windows. Obsługa aktualizacji stosu (SSU) zapewnia niezawodność i niezawodność obsługi, dzięki czemu urządzenia mogą odbierać i instalować aktualizacje firmy Microsoft.
 • Rozwiązuje problem, który może powodować pojawianie się niebieskiego ekranu podczas próby drukowania na określonych drukarkach przy użyciu niektórych aplikacji, co może spowodować APC_INDEX_MISMATCH.
Historia aktualizacji systemu Windows 10, wersja 20H2 [28.04.2022]

18 marca 2021 r. — KB5001649

Kolejna marcowa aktualizacja była opcjonalna do pobrania i wprowadzała jedynie poprawkę do poprzedniej łatki, która powodowała błąd drukowania.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Ta aktualizacja wprowadza ulepszenia jakości do stosu obsługi, który jest składnikiem, który instaluje aktualizacje systemu Windows. Obsługa aktualizacji stosu (SSU) zapewnia niezawodność i niezawodność obsługi, dzięki czemu urządzenia mogą odbierać i instalować aktualizacje firmy Microsoft.

29 marca 2021 r. — KB5000842

Ostatnia marcowa aktualizacja poprawiała większość błędów, które działy się w systemie Windows 10.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacja problemu z powiększeniem, który występuje w przypadku używania trybu programu Microsoft Edge IE na urządzeniach, które korzystają z wielu monitorów o wysokiej rozdzielczości.
 • Usuwa problem, który powoduje, że ekrany o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) są dużo ciemniejsze niż oczekiwano.
 • Usuwa problem, który powoduje, że podczas korzystania z wielu monitorów odtwarzanie wideo nie jest synchronizowane w trybie duplikowania.
 • Usuwa problem, który powoduje, że nie wyświetla żadnych danych lub wyświetla komunikat "Filtry obliczeniowe" przez czas nieograniczony podczas filtrowania wyników wyszukiwania w Eksploratorze plików.
 • Usuwa problem, który powoduje, że w przypadku obrócenia urządzenia do orientacji pionowej układ dzielony jest niedostępny dla klawiatury dotykowej.
 • Informuje użytkowników, gdy konto dziecka w planie Bezpieczeństwo rodzinne ma uprawnienia administracyjne.
 • Zapobiega zamykaniu powiadomień w trybie wyskakującego przy użyciu przycisku Zamknij na urządzeniach z ekranem dotykowym.
 • Aktualizacja problemu z technologią dźwięku w kanale 7.1.
 • Aktualizacja problemu, który powoduje, że urządzenie przestanie działać, jeśli usuniesz pliki lub foldery synchronizowane przez usługę OneDrive.

13 kwietnia 2021 r. — KB5001330

Pierwsza kwietniowa aktualizacja wprowadza głównie ulepszenia jakości mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Zwiększenia bezpieczeństwa, gdy system Windows wykonuje podstawowe operacje.
 • Aktualizacje poprawiające bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń wejściowych, takich jak mysz, klawiatura lub pióro.
Historia aktualizacji systemu Windows 10, wersja 20H2 [28.04.2022]

28 kwietnia 2021 r. — KB5001391

Druga kwietniowa aktualizacja wprowadza szereg poprawek dla rozmaitych błędów, które zostały zauważone przez użytkowników.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Wprowadzenie "wiadomości i zainteresowania" na pasku zadań systemu Windows 10. Dzięki nowej funkcji na pasku zadań systemu Windows możliwy jest szybki dostęp do zintegrowanego kanału informacyjnego oraz dynamicznej zawartości, takiej jak wiadomości, pogoda, sport i inne, które są aktualizowana w ciągu dnia. Możesz spersonalizować kanał informacyjny, uwzględniając w nim odpowiednią zawartość dostosowaną do potrzeb.
 • Rozwiązuje problem powodujący pojawianie się pustych kafelków w menu Start z nazwami takimi jak "ms-resource:AppName" lub "ms-resource:appDisplayName". Te puste kafelki reprezentują zainstalowane aplikacje i są wyświetlane przez około 15 minut po zaktualizowaniu do nowszej wersji systemu Windows 10. Zainstalowanie tej aktualizacji zapobiega pojawianiu się tych pustych kafelków w menu Start.
 • Umożliwia dostosowanie czasu bezczynności przed uśpieniem zestawu słuchawkowego w aplikacji Ustawienia.
 • Rozwiązuje problem w wyniku którego użytkownicy nie mogą automatycznie dołączyć do domeny hybrydowej usługi Azure Active Directory (AAD) i jest 0x80070490 błąd.
 • Rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane znikanie kont służbowych AAD z niektórych aplikacji, takich jak Microsoft Teams czy Microsoft Office.
 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie automatycznego rejestrowania i pobierania certyfikatu z błędem "Parametr jest nieprawidłowy".
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający niektórym odtwarzaczom multimedialnym odtwarzanie zawartości na urządzeniach hybrydowych uruchomionych z dGPU na ekranach iGPU.
Historia aktualizacji systemu Windows 10, wersja 20H2 [28.04.2022]

11 maja 2021 r. — KB5003173

Aktualizacja z serii znanej pod nazwą Patch Tuesday wprowadza głównie poprawki błędów systemu oraz ulepszenia bezpieczeństwa Windows 10. Co ciekawe, jest to pierwsza aktualizacja tego typu, która wprowadza dodatkowo nową funkcję o nazwie "Wiadomości i zainteresowania". Więcej o nowej aktualizacji oraz jak ją zainstalować pisaliśmy tutaj.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo, gdy system Windows wykonuje podstawowe operacje.
 • Aktualizacje w celu ulepszenia Windows zabezpieczeń ole (dokumentów złożonych).
 • Aktualizuje zabezpieczenia dla Bluetooth sterowników.

25 maja 2021 r. — KB5003214

Druga majowa aktualizacja okazała się bardzo przełomowa. Przede wszystkim wprowadziła funkcję Wiadomości i zainteresowania, która początkowo miała zostać wprowadzona dopiero wraz z aktualizacją Sun Valley. Przedstawiciele firmy Microsoft zdecydowali jednak inaczej, włączając funkcję już teraz. Poza tym naprawiono liczne błędy związane z aplikacją "Twój telefon" oraz ulepszono szereg zabezpieczeń.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Funkcja Wiadomości i zainteresowania na pasku zadań są teraz dostępne dla każdego, kto zainstaluje tę aktualizację!
 • Ulepsza środowisko aktywowania wiadomości i zainteresowań, aby zapobiec przypadkowym otwarciom.
 • Dodaje opcję Otwórz po aktywowaniu (zaznaczoną domyślnie) do menu Wiadomości i zainteresowania. Aby uzyskać do niego dostęp, kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku Windows i otwórz menu Wiadomości i zainteresowania.
 • Ten problem może uniemożliwiać użytkownikom otwieranie aplikacji na telefonie przypiętych do paska zadań. Ten problem występuje po zaktualizowaniu do wersji Windows 10 2004, a następnie użyciu aplikacji Telefon komputera.
 • Ten problem zapobiega pracy urządzenia dotykowego jako myszy szeregowej w wielu monitorach.
 • Aktualizacja problemu, który może wyświetlać elementy na pulpicie po usunięciu ich z pulpitu.
 • Aktualizuje błąd, który może powodować niepowodzenie odtwarzania wideo po przełączeniu z zewnętrznego wyświetlacza o wysokim zakresie dynamiki (HDR) na wbudowany ekran bez hdr.
 • Umożliwia aktualizację problemu, który nie stosuje efektu dźwięku.
 • Aktualizuje problem z szumem, gdy włączasz dźwięk strumieniowy i używasz Bluetooth USB.
 • Aktualizacja problemu uniemożliwiającego użytkownikom odbieranie informacji o lokalizacji geograficznej.

8 czerwca 2021 r. — KB5003637

Pierwsza, czerwcowa aktualizacja to ta związana z Patch Tuesday. Tym razem nie wprowadzono większych zmian poza usunięciem niektórych problemów oraz ulepszeniem zabezpieczeń. Wraz z pobraniem tej aktualizacji wszyscy użytkownicy, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z nowej funkcji Wiadomości i zainteresowania mają już tę możliwość.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacje poprawiające bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń wejściowych, takich jak mysz, klawiatura lub pióro.
 • Aktualizacje w celu ulepszenia Windows zabezpieczeń ole (dokumentów złożonych).
 • Aktualizacje dotyczące weryfikowania nazw użytkowników i haseł.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo, gdy system Windows wykonuje podstawowe operacje.
 • Aktualizacje dotyczące przechowywania plików i zarządzania nimi.

11 czerwca 2021 r. — KB5004476

Druga z czerwcowych aktualizacji okazała się łatką reperującą liczne problemu z usługą Xbox Game Pass na urządzeniach z systemem Windows 10. Poza tym nie wprowadzono nic więcej.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacja problemu, który powodował przekierowanie do strony Usługi gier w Sklepie Microsoft przy próbie zainstalowania lub uruchomienia gry Xbox Game Pass na urządzeniu z systemem Windows 10.

21 czerwca 2021 r. — KB5003690

Trzecia czerwcowa aktualizacja w przeciwieństwie do poprzednich jest opcjonalna do pobrania. Zawiera w sobie miedzy innymi poprawki, które usuwają liczne problemy z wydajnością, zacinaniem i spadkami FPS podczas grania w gry. Więcej o aktualizacji można przeczytać tutaj.

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Problemy z wydajnością gier, które występują po zainstalowaniu KB5000842. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.
 • Problemy z japońskim edytorem metod wprowadzania (IME)
 • Problemy z wprowadzaniem kodów PIN
 • Problemy z aplikacją Virtual Reality (VR)
 • Problemy, które powodują, że niektóre rozdzielczości ekranu rozmywają tekst w przycisku Wiadomości i zainteresowania na pasku zadań. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.
 • Problemy z grafiką pola wprowadzania wyszukiwania na pasku zadań.
 • Problemy z logowaniem odcisków palców
 • Problemy z wyjściem dźwięku Dolby Digital 5.1.

29 czerwca 2021 r. — KB5004760

Ostatnia czerwcowa aktualizacja wprowadziła niewiele zmian. Jej rolą było usunięcie palącego błędu związanego z otwieraniem plików PDF podczas korzystania z wtyczki Adobe Acrobat i nie tylko. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Usunięcie problemu, który może uniemożliwiać otwieranie plików PDF przy użyciu programu Internet Explorer 11 lub aplikacji korzystających z 64-bitowej wersji kontrolki WebBrowser. Ponadto podczas korzystania z wtyczki Adobe Acrobat plik PDF może być renderowany jako tylko szare tło.
 • Wprowadzono ulepszenia jakości do stosu obsługi, który jest składnikiem, który instaluje aktualizacje systemu Windows. Obsługa aktualizacji stosu (SSU) zapewnia niezawodność i niezawodność obsługi, dzięki czemu urządzenia mogą odbierać i instalować aktualizacje firmy Microsoft.

7 lipca 2021 r. — KB5004945

Pierwsza lipcowa aktualizacja jest tą, która usuwa lukę typu zero-day o nazwie PrintNightmare. Według raportów, jest ona aktywnie wykorzystywana przez hakerów. Jak sama nazwa wskazuje PrintNightmare związana jest z drukowaniem. Luka została odnaleziona w usłudze odpowiedzialnej za zarządzanie wszystkimi zadaniami drukowania. Funkcja ta jest domyślnie włączona na wszystkich urządzeniami z systemem Windows, w tym w wersji Home oraz Pro, więc hakerzy mogą uzyskać dostęp do znacznej większości urządzeń. W związku z tym firma Microsoft zaleca jak najszybsze zainstalowanie awaryjnej poprawki.

Aktualizacja została wydana poza pasmem w celu rozwiązania problemu wykorzystania zdalnego wykonywania kodu w usłudze buforu wydruku systemu Windows. Zalecamy jak najszybszą aktualizację urządzenia - podała firma w oświadczeniu.

13 lipca 2021 r. — KB5004237

Druga lipcowa aktualizacja wprowadza kilka znaczących zmian. Przede wszystkim aktualizuje zabezpieczenia, usuwa lukę zero-day o nazwie PrintNightmare oraz niweluje problemy związane z piszczącym dźwiękiem audio, uszkodzeniem paska zadań oraz spadkiem wydajności podczas grania w gry wideo.

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacje dotyczące weryfikowania nazw użytkowników i haseł.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo, gdy system Windows wykonuje podstawowe operacje.
 • Usunięto problem, który może utrudniać drukowanie na niektórych drukarkach. Ten problem dotyczy różnych marek i modeli, ale przede wszystkim z drukarkami pokwitowania lub etykiet, które można połączyć za pomocą portu USB.
 • Usunięcie luki zero-day PrintNightmare
 • Usunięcie problemu z piszczącym dźwiękiem audio
 • Usunięcie problemu z uszkodzonymi ikonami na pasku zadań po instalacji aktualizacji wprowadzającej funkcję "Wiadomości i zainteresowania".
 • Rozwiązanie problemu ze spadkiem wydajności podczas grania w gry wideo.

29 lipca 2021 r. — KB5004296

Ostatnia lipcowa aktualizacja wprowadziła wiele zmian, które miały w zamyśle głównie usunięcie licznych problemów. Mowa tutaj między innymi o tych związanych z dźwiękiem i działaniem planów zasilania komputerów.

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Błąd uniemożliwiający usługom gier otwieranie określonych gier dla użytkowników komputerowych.
 • Problem, który uniemożliwia wprowadzanie tekstu za pomocą edytora IME (Input Method Editor). Może się to zdarzyć na przykład po uruchomieniu, jeśli ustawiono opcje zasilania w celu wyłączenia komputera przenośnego przez zamknięcie jego gniazdka.
 • Błąd, który powoduje odtworzenie dźwięku podczas zaznaczania czegoś w grze głośno po naciśnięciu przycisku wyzwalacza na kontrolerze gry.
 • Błąd, który uniemożliwia działanie planów zasilania i trybu gry zgodnie z oczekiwaniami. Powoduje to obniżenie klatek na klatkę i obniżenie wydajności podczas gry.
 • Aktualizuje problem, który nie wykrywa, że masz połączenie z Internetem po nawiązania połączenia z wirtualną siecią prywatną (VPN).

10 sierpnia 2021 r. — KB5005033

Pierwsza sierpniowa aktualizacja jest częścią regularnej, comiesięcznej serii o nazwie Patch Tuesday. Jest ona jedną z ważniejszych do pobrania, głównie dlatego, że naprawia lukę zero-day związaną z PrintNightmare. Poza tym poprawka znacząco poprawia wydajność i usuwa inne mniej znaczące błędy.

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Instalacja sterownika druku wymaga teraz uprawnień administratora.
 • Naprawiono problemy z grami.
 • Naprawiono problemy z planem zasilania.
 • Naprawiono problemy z Eksploratorem plików i wydajnością.
 • Naprawiono błąd bufora wydruku.

3 września 2021 r. — KB5005101

Pierwsza wrześniowa aktualizacja rozwiązuje błędy związane z połączeniem Bluetooth A2DP oraz resetem jasności monitorów HDR podczas przesyłania strumieniowego treści o standardowym zakresie dynamicznym (SDR). Poza tym firma Microsoft usunęła błędy dotyczące usługi Office 365.

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Rozwiązuje problemy z łącznością Bluetooth.
 • Naprawia uszkodzoną stronę Windows Update.
 • Rozwiązuje problem, który resetuje synchronizację dla OneDrive.
 • Rozwiązuje problem dotyczący polecenia kopiowania i wklejania w pakiecie Office 365.
 • Rozwiązuje problem, który wpływa na stabilność urządzenia.
 • Microsoft naprawił błąd związany z brakiem pamięci spowodowany przez VBScript.
 • Firma Microsoft rozwiązała problemy z procesem out-of-box experience (OOBE) systemu Windows.
 • Microsoft naprawił problem powodujący awarię aplikacji, gdy urządzenie nie ma zainstalowanego plikuedgegdi.dll.
 • Firma Microsoft rozwiązała problem, który mógł powodować, że urządzenie przestaje odpowiadać, gdy używasz wprowadzania dotykowego, takiego jak touchpad lub ekran dotykowy.

14 września 2021 r. — KB5005565

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Rozwiązuje problem powodujący tworzenie przez program PowerShell nieograniczonej liczby katalogów dzieci. Ten problem występuje, gdy używasz polecenia Przenieś element programu PowerShell w celu przeniesienia katalogu do jednego z jego dzieci. W wyniku tego głośność zapełnia się, a system przestaje odpowiadać.

30 września 2021 r. — KB5005611

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Ten problem powoduje, że zegar systemowy jest nieuzyskany o godzinę po zmianie czasu letniego.
 • Ten problem powoduje, że aplikacje, takie jak Microsoft Outlook, nagle przestają działać podczas normalnego użytkowania.
 • Aktualizuje problem z dodatku Microsoft Outlook, który uniemożliwia wpisywanie odpowiedzi.
 • Aktualizacja problemu, który powoduje rozmyte ikony Wiadomości i zainteresowania w przypadku używania określonych rozdzielczości ekranu.
 • Aktualizacja problemu, który powoduje, że wiadomości i zainteresowania pojawiają się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy paska zadań, nawet jeśli ta funkcja została wyłączona na urządzeniu.
 • Aktualizacja problemu, który może powodować zniekształcenia w dźwiękach nagrywanych Cortana innych asystentów głosowych.
 • Aktualizacja problemu, który powoduje, że urządzenie przestanie działać po ponownym uruchomieniu.
 • Aktualizacja problemu uniemożliwiającego przekazywanie danych wejściowych do aplikacji, gdy pasek zadań nie znajduje się u dołu ekranu.

12 października 2021 r. — KB5006670

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Jest znany problem uniemożliwiający poprawne spakowaniu przez internetowy serwer wydruku zmodyfikowanych właściwości drukarki przed wysłaniem pakietu do klienta.
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie niektórych aplikacji, takich jak Microsoft Office i Adobe Reader, albo jego przyczyny przestają odpowiadać. Dzieje się tak na urządzeniach podlegających programowi Microsoft Exploit Protectionfor Export Address Filtering (EAF).
 • Jest to znany problem, który może wymagać poświadczeń administracyjnych przy każdej próbie wydrukowania. Dzieje się tak w środowiskach, w których serwer wydruku i klient wydruku znajdują się w różnych strefach czasowych.

26 października 2021 r. — KB5006738

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacja problemu, który może uniemożliwiać wyświetlanie napisów dla niektórych aplikacji wideo i witryn strumieniowych wideo.
 • Ten problem uniemożliwia użytkownikom w trybie wprowadzania Kana wstawianie znaku zapytania (?) przy użyciu kombinacji klawiszy Shift-0.
 • Ten problem czasami powoduje, że tło ekranu blokady jest czarne, jeśli jako tło ekranu blokady ustawiono pokaz slajdów obrazów.

9 listopada 2021 r. — KB5007186

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizuje zabezpieczenia Twojego Windows operacyjnego.

22 listopada 2021 r. — KB5007253

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Ten problem powoduje niepoprawne wyświetlanie niektórych czcionek zmiennych.
 • Ten problem może powodować, że 32-bitowa wersja pakietu Microsoft Excel przestanie działać na niektórych urządzeniach podczas eksportowania do pliku PDF.
 • Ten problem powoduje wyświetlanie liter lub znaków pod niewłaściwym kątem podczas używania czcionki interfejsu użytkownika Meiryo i innych czcionek pionowych. Te czcionki są często używane w Japonii, Chinach i innych krajach Azji.
 • Ten problem powoduje, że program Internet Explorer przestaje działać podczas wstawiania elementów za pomocą edytora IME (Input Method Editor).
 • Ten problem powoduje nieoczekiwane zamknięcie Ustawienia po odinstalowaniu czcionki.
 • Aktualizacja problemu, który wpływa na możliwość zmiany nazwy pliku przy użyciu widoku folderu w Eksploratorze plików podczas korzystania z nowego japońskiego narzędzia IME.
 • Ten problem powoduje wyłączenie funkcji przechwytywania i rejestrowania zawartości ekranu na pasku Windows gry po awarii usługi.
 • Aktualizuje problem uniemożliwiający często używane aplikacje pojawiające się na menu Start tak, jak powinny.
 • Ten problem powoduje, że program Internet Explorer przestaje działać.
 • Aktualizacja problemu uniemożliwiającego użytkownikom łączenie się z następującymi kontrolerami konsoli Xbox za pomocą Bluetooth:
 • Xbox One kontrolerów z obsługą Bluetooth administratora
 • Kontroler bezprzewodowy Xbox Elite 2
 • Kontrolery adaptacyjne konsoli Xbox

14 grudnia 2021 r. — KB5008212

Usunięte problemy wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia dotyczące jakości.

11 stycznia 2022 r. — KB5009543

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający poprawne zapisywane atrybuty usługi Active Directory (AD) podczas operacji modyfikowania LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) podczas modyfikowania wielu zmian atrybutów.
 • Jest znany problem, który wpływa na japońskie edytory IME (Input Method Editor). Podczas wprowadzania tekstu za pomocą edytora IME w języku japońskim tekst może być wyświetlany w porządek lub kursor tekstu może zostać nieoczekiwanie poruszany w aplikacjach, które używają zestawu znaków wielobajtowych (MBCS). Ten problem dotyczy japońskich wiadomości błyskawicznych firmy Microsoft i japońskich wiadomości błyskawicznych innych firm.

17 stycznia 2022 r. — KB5010793

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizuje znany problem, który wpływa na połączenia VPN.
 • Usunięto problem, który powoduje nieoczekiwane ponowne uruchomienie w kontrolerach domeny Windows Server.

25 stycznia 2022 r. — KB5009596

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Dodaje przypomnienie do przeglądarki Internet Explorer 11 z powiadomieniem o zbliżającym się wycofaniem.
 • Usuwa problem, który może czasami powodować, że aplikacje języka Microsoft Office przestają działać po użyciu nowego edytora IME (Japanese Input Method Editor).
 • Usuwa problem, który zatrzymuje drukowanie lub drukuje niewłaściwe dane wyjściowe podczas drukowania przy użyciu portu USB Windows 10 wersji 2004 lub nowszej.
 • Usuwa problem, który powoduje, że aplikacje przestają działać po wpisaniu tekstu przy użyciu edytora IME w języku chińskim.
 • Usuwa problem, który zapobiega odtwarzaniu niektórych dźwięku otaczającego dźwięk w Microsoft Edge.
 • Dodaje nową funkcję, która zapewnia bezpośredni dostęp do wybranych Microsoft Edge profilów z wiadomości i zainteresowań. Możesz również przejść do Microsoft Edge wiadomości i zainteresowań w tym samym profilu.
 • Dodaje nową funkcję o nazwie Synchronizuj Ustawienia dla użytkowników migrowanych do programu Windows 11, wersja pierwotna. Użyjesz funkcji Synchronizuj Ustawienia, aby automatycznie synchronizować listę aplikacji z kontem Microsoft. Następnie możesz szybko przywrócić te aplikacje na oryginalnym Windows 11. Ta nowa funkcja, która zostanie wdrożona w ciągu najbliższych tygodni.
 • Usuwa problem, który powoduje, że Bluetooth urządzenia przenośne przestają działać po próbie nawiązania połączenia z niesłabnącym Bluetooth urządzeniem.
 • Aktualizuje zmiany czasu letniego, aby rozpocząć się w lutym 2022 r. zamiast w marcu 2022 r. w Jordanii.
 • Aktualizuje numer telefonu dla nowych Windows w przypadku lokalizacji o niewłaściwym numerze telefonu.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: