Historia aktualizacji systemu Windows 10, wersja 20H2 [Aktualizacja]

Aktualizacja systemu Windows 10 o nazwie 20H2 wprowadziła wiele zmian i błędów. Firma Microsoft do tej pory wypuściła kilka poprawek. Co wprowadziła każda z nich?


Dwie wersje Windows 10 o nazwie 20H2 i 2004 dzielą wspólny podstawowy system operacyjny i identyczny zestaw plików systemowych. Dzięki temu informacje o najnowszej wersji dla systemu Windows 10 są takie same dla obu wersji. Uwaga jest jednak taka, że aktualizacja wersji 20H2 zawsze zawiera poprawki dla 2004, jednak 2004 nie może zawierać poprawek dla 20H2. W poniższej analizie omówimy wszystkie aktualizacje udostępnione dla najnowszej wersji systemu o nazwie 20H2.

29 października 2020 r. — KB4580364

Kluczowa październikowa aktualizacja zawiera głównie poprawki jakościowe. Oznacza to, że firma Microsoft rozwiązała większość błędów zgłaszanych przez użytkowników. Raporty wskazywały głównie na problemy z połączeniem sieci VPN, przeglądarką Microsoft Edge i poprawnym wyświetlaniem częstotliwości procesora. Ponadto usunięto źródło błędu, które uniemożliwiało poprawne działanie niektórych aplikacji. Bez tej aktualizacji korzystanie z systemu Windows 10 było swojego czasu bardzo, bardzo uciążliwe.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Rozwiązuje problem powodujący, że urządzenie przestaje odpowiadać po używaniu pióra przez kilka godzin
 • Usługa rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacje DDE (Dynamic Data Exchange) przestaną działać. 
 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyświetlenie nieprawidłowej częstotliwości procesora dla niektórych procesorów. 
 • Usługa rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać uruchomienie kart inteligentnych dla systemu Windows.
 • Dotyczy problemów z połączeniami wirtualnej sieci prywatnej (VPN), które używają bezpiecznego hasła (EAP-MSCHAP v2) do uwierzytelniania i włączono opcję automatycznie Użyj mojej nazwy użytkownika i hasła logowania Windows. Po nawiązaniu połączenia z siecią VPN tego typu okno dialogowe uwierzytelniania nieprawidłowo wyświetla monit o podanie poświadczeń.  
 • Problem z zakleszczeniami w sterowniku protokołu Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCPIP), który sprawia, że system operacyjny przestanie działać lub przestać odpowiadać.
 • Problem z uruchamianiem podsystemu Windows dla systemu Linux 2 (WSL2) na urządzeniach usługi ARM64, które są wykonywane po zainstalowaniu KB4579311.

Windows 10, 20H2

10 listopada 2020 r. — KB4586781

Pierwsza, listopadowa aktualizacja systemu Windows 10 nie wprowadzała wielkich zmian. Skupia się ona na aktualizacji zabezpieczeń skryptów firmy Microsoft, wprowadzania danych i składu systemu. Ponadto zostały wprowadzone poprawki luk w zabezpieczeniach.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacje umożliwiające zwiększenie zabezpieczeń podczas używania urządzeń wejściowych, takich jak mysz, klawiatura lub pióro.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania z produktów Microsoft Office.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo, gdy system Windows wykonuje podstawowe operacje.
 • Aktualizuje datę początkową czasu letniego 2020 dla wysp Fidżi na 20 grudnia 2020.

19 listopada 2020 r. — KB4594440

Kolejna, mało znacząca aktualizacja, która była w gruncie rzeczy poprawką poprzedniej. Za jej pomocą został rozwiązany problem z uwierzytelnianiem Kerberos.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem Kerberos związanych z wartością podklucza rejestru PerformTicketSignature w sekcji CVE-2020-17049, który był częścią aktualizacji systemu Windows z 10 listopada 2020. 

Windows 10, 20H2

30 listopada 2020 r. — KB4586853

Kluczowa aktualizacja, która usunęła ogrom błędów zgłaszanych przez użytkowników. Głównie usunięto problemy związane z czarnym ekranem i awariami systemu. Ponadto usunięto błędy, który powodowały uszkodzenie koncentratorów USB 3.0, problemy ze stabilnością funkcji czytania ekranu „Narrator” oraz niepoprawne działanie paska gier Xbox. O aktualizacji pisaliśmy tutaj.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizuje problem powodujący, że narrator przestanie odpowiadać po odblokowaniu urządzenia, jeśli narrator był używany przed jego zablokowaniem. 
 • Aktualizacja problemu uniemożliwiającego odnajdowanie niektórych konsol usługi Microsoft Xbox na urządzeniu z systemem Windows. 
 • Aplikacja zaktualizuje problem, który nie powoduje wyświetlenia kontrolek aplikacji na pasku gry Microsoft Xbox na obsługiwanych monitorach. Ten problem występuje w niektórych grach Microsoft DirectX® 9,0 (DX9), które są uruchomione ze współchodzącą częstotliwością odświeżania na tych monitorach. 
 • Aktualizacja problemu ze koncentratorami USB 3,0. Urządzenie podłączone do koncentratora może przestać działać po ustawieniu na urządzeniu hibernacji lub ponownym uruchomieniu urządzenia. 
 • Aktualizuje problem, który losowo zmienia fokus kontrolek edycji podczas korzystania z edytora IME dla języka japońskiego lub chińskiego tradycyjnego. 
 • Aktualizacja problemu, który sprawia, że klawiatura dotykowa jest niestabilna w aplikacji Poczta. 
 • Zwiększona jakość wizualna zestawu słuchawkowego funkcji rzeczywistość mieszana systemu Windows, które są uruchamiane w trybie mniejszej rozdzielczości. 
 • Aktualizacja problemu uniemożliwiającego aplikacji PDF24 w wersji 9.1.1 przed otwarciem plików txt. 

Windows 10, 20H2

8 grudnia 2020 r. — KB4592438

Ostatnia w 2020 roku, grudniowa aktualizacja skupia się na ulepszeniu zabezpieczeń i luk w zabezpieczeniach. Co ciekawe, po pobraniu poprawki użytkownicy zgłaszają zapętlanie się aktualizacji, problemy z wydajnością oraz ogromny wzrost wykorzystywania zasobów. Ponadto raporty informują również o awariach Bluetooth, a nawet o występowaniu błędu Blue Screen of Death. O problemach z tą aktualizacją pisaliśmy tutaj.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacje umożliwiające zwiększenie zabezpieczeń podczas używania starszej wersji programu Microsoft Edge.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania z produktów Microsoft Office.

Blue Screen

Co nas czeka w 2021 roku?

Zmiany w systemie Windows 10 w przyszłym roku zapowiadają się ogromne pod względem zmiany wyglądu i designu. Firma Microsoft co prawda nie ujawnia zbyt wiele szczegółów, ale kilka rzeczy wiemy na pewno. Przede wszystkim za pomocą aktualizacji o nazwie 21H1 i 21H2 ma zostać przeprojektowany wygląd dzięki językowi programowania Fluent Design oraz nowoczesnej platformie WinUi 3. Pisaliśmy o tym tutaj.

Windows 10

12 stycznia 2021 r. - KB4598242

Pierwsza w nowym roku aktualizacja Windows 10 o nazwie KB4598242 skupiła się głównie na zabezpieczeniach systemu. Według informacji podanych przez firmę Microsoft zostały wprowadzone poprawki luk w zabezpieczeniach. Ponadto usunięto błędy typu zero-day w programie antywirusowym Microsoft Defender. Dodatkowo zwiększono bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń zewnętrznych.

 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń zewnętrznych, takich jak kontrolery gier, drukarki i kamerki internetowe.
 • Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo, podczas podstawowych operacji systemu Windows.