Historia aktualizacji systemu Windows 10, wersja 21H1

Firma Microsoft udostępniła system Windows 10 w wersji 21H1. Od czasu premiery oprogramowanie wzbogaciło się już o kilka aktualizacji. Co zmieniła każda z nich?


Na dzień dzisiejszy są trzy stale aktualizowane wersje systemu Windows 10: 21H1, 20H2 oraz 2004. Wszystkie trzy dzielą wspólny podstawowy system operacyjny oraz identyczny zestaw plików systemowych. Najnowszy za nich, 21H1, dostępny jest od maja tego roku i już został rozszerzony o kilka aktualizacji. W poniższej analizie omówimy wszystkie poprawki udostępnione dla systemu Windows 10 w wersji 21H1. Co ważne, identyczne zmiany wypisane w poniższym artykule dostępne są także dla oprogramowań w wersji 20H2 oraz 2004, jednakże uwaga jest taka, że kompilacja kierowana dla 2004 nie zawiera poprawek dla wyższych rangą wersji.

Windows 10 21H1

11 maja 2021 r. — KB5003173

Pierwsza majowa aktualizacja wypuszczona została w ramach wydarzenia znanego pod nazwą Patch Tuesday. Wprowadza ona głównie poprawki błędów systemu oraz ulepszenia bezpieczeństwa Windows 10. Ponadto w jej ramach użytkownicy dostali możliwość korzystania z nowej funkcji "Wiadomości i zainteresowania", która początkowo miała być częścią dużej aktualizacji Sun Valley. Więcej o nowej aktualizacji oraz jak ją zainstalować pisaliśmy tutaj.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Aktualizacja zwiększająca bezpieczeństwo, gdy system Windows wykonuje podstawowe operacje.
 • Aktualizacja w celu ulepszenia Windows zabezpieczeń ole (dokumentów złożonych).
 • Aktualizacja zabezpieczenia dla sterowników Bluetooth.

25 maja 2021 r. — KB5003214

Druga majowa aktualizacja wprowadzała nową funkcję "Wiadomości i zainteresowania" dla szerszego grona użytkowników. Poza tym dodano funkcję wycinania fragmentu ekranu. Co ważne, by z niego skorzystać należy użyć skrótu klawiszowego: Shift+Windows+S. Dodatkowo naprawiono liczne błędy związane z aplikacją "Twój telefon" oraz ulepszono szereg zabezpieczeń.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Wiadomości i zainteresowania na pasku zadań są teraz dostępne dla każdego, kto zainstaluje tę aktualizację!
 • Ulepszenie środowiska aktywowania wiadomości i zainteresowań, aby zapobiec przypadkowym otwarciom.
 • Dodaje opcję Otwórz po aktywowaniu (zaznaczoną domyślnie) do menu Wiadomości i zainteresowania. Aby uzyskać do niego dostęp, kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku Windows i otwórz menu Wiadomości i zainteresowania.
 • Usunięcie problemu, który może uniemożliwiać użytkownikom otwieranie aplikacji na telefonie przypiętych do paska zadań. Błąd występuje po zaktualizowaniu do wersji Windows 10 2004, a następnie użyciu aplikacji Telefon komputera.
 • Zapobieganie pracy urządzenia dotykowego jako myszy szeregowej w wielu monitorach.
 • Usunięcie problemu, który może wyświetlać elementy na pulpicie po usunięciu ich z pulpitu.
 • Usunięcie błędu, który może powodować niepowodzenie odtwarzania wideo po przełączeniu z zewnętrznego wyświetlacza o wysokim zakresie dynamiki (HDR) na wbudowany ekran bez hdr.
 • Aktualizuje problem z szumem, gdy włączasz dźwięk strumieniowy i używasz Bluetooth USB.
 • Aktualizacja problemu uniemożliwiającego użytkownikom odbieranie informacji o lokalizacji geograficznej.

8 czerwca 2021 r. — KB5003637

Pierwsza, czerwcowa aktualizacja związana jest z Patch Tuesday. W jej ramach oczywiście zaktualizowano szereg zabezpieczeń oraz usunięto nieliczne błędy. Wraz z pobraniem tej aktualizacji wszyscy użytkownicy, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z nowej funkcji Wiadomości i zainteresowania mają już tę możliwość.

Wprowadzone zmiany wyróżnione przez firmę Microsoft:

 • Poprawiono bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń wejściowych, takich jak mysz, klawiatura lub pióro.
 • Ulepszono Windows zabezpieczeń ole (dokumentów złożonych).
 • Aktualizacja dotycząca weryfikowania nazw użytkowników i haseł.
 • Aktualizacja zwiększająca bezpieczeństwo, gdy system Windows wykonuje podstawowe operacje.
 • Aktualizacja dotycząca przechowywania plików i zarządzania nimi.