Hitachi pracuje nad wzrostem wydajności baterii litowo-jonowych

Jak poinformowali przedstawiciele firmy Hitachi, prowadzone są prace nad nową generacją baterii litowo-jonowych, które mają wydłużyć czas działania zasilanych nimi urządzeń o blisko 20%.

Podniesienie wydajności baterii litowo-jonowych nowej generacji będzie możliwe dzięki zastąpieniu grafitu używanego obecnie przy konstrukcji elektrod, specjalnym materiałem stopowym z dodatkiem silikonu, który spowoduje zwiększenie pojemności takiego ogniwa o wspomniane wcześniej 20%.

Cała operacja wpłynie również na stopień nagrzewania się baterii litowo-jonowej i tym samym obniży ryzyko jej potencjalnej eksplozji, jak to miało miejsce w 2007 roku z ogniwami firmy Sony. Inżynierowie planują kolejne optymalizacje, takie jak wykorzystanie innego stopu do konstrukcji anody baterii wykonanej obecnie z kobaltu, niklu oraz magnezu. Poza chęcią osiągnięcia wzrostu wydajności chodzi również o ograniczenie zależności od kosztownego kobaltu.

Nowa technologia ma zostać zaimplementowana w bateriach litowo-jonowych firmy Hitachi do końca 2009 roku.