Hoga na giełdę

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła na rynek akcje kolejnego polskiego portalu Hoga.pl.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zadecydowała we wtorek, że akcje portalu Hoga.pl zostaną dopuszczone do obrotu publicznego na warszawskiej giełdzie. Kapitał akcyjny portalu wynosi 2 mln zł w akcjach serii A, B oraz C, o wartości 1 zł każda. Przedmiotem pierwszej publicznej emisji będzie 2 mln walorów serii D. Planowane terminy subskrypcji to 17-27 kwietnia 2001 r. Terminów zapisów na razie nie podano.

Pieniądze uzyskane z publicznej emisji Hoga.pl zamierza przeznaczyć na rozwój swego portalu internetowego, usług internetowych oraz na działalność reklamową i promocyjną. Jak podaje KPWiG, przedmiotem działalności spółki są: usługi w branży internetowej, handel detaliczny i hurtowy artykułami przemysłowymi nie podlegającymi koncesjonowaniu w szczególności sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz produkcja i montaż sprzętu komputerowego. Obecnie głównymi akcjonariuszami spółki są PWPT WASKO (30,53% akcji spółki) oraz Grzegorz Krajewski (21,34%). W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży wyniosły 547 tys. zł, a strata netto - 1,59 mln zł.

Więcej informacji: www.hoga.pl