Hossa na bezpieczeństwo

Produkty do zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstw przyniosły 7,1 mld USD przychodów w roku ub., a do 2006 roku inwestycje sektora prywatnego gospodarki amerykańskiej w produkty bezpieczeństwa wzrosną do 13,5 mld USD - przewiduje najnowszy raport Datamonitor.

Najważniejszymi obszarami inwestycji będą ochrona przed włamaniami, rozwiązania do oceny poziomu zabezpieczenia, narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem. Największym rynkiem pozostanie Ameryka Północna, najszybciej rosnącymi zaś - Ameryka Łacińska i region Azji i Pacyfiku.

Datamonitor przekazuje także uwagi na temat przemian rynku produktów bezpieczeństwa IT. Autorzy publikacji zaobserwowali m.in., że dostawcy produktów związanych z bezpieczeństwem posiadający szerokie portfolio często dobrze radzili sobie w jednym segmencie, ale ponosili klęskę w innych. Jako często frustrujące ocenił więc raport Datamonitor ubiegłoroczne doświadczenia w sprzedaży dostawców operujących w modelu one-stop-shop. Obecnie, jak stwierdza analiza, dostawcy zwracają się raczej ku nowym modelom sprzedaży i pozycjonowania, stopniowo pojawiają się także nowe rynki. Wykształciły się rynki takie jak ochrona przed ryzykiem, zarządzanie bezpieczeństwem zawartości, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie identyfikacją. Bardziej tradycyjne segmenty rynku bezpieczeństwa, jak rozwiązania zapór ogniowych czy antywirusy odnotowały pomiędzy 2001 a 2002 wzrost rzędu 11-12 %, jednak konkurencja była szczególnie silna.

Według oceny Datamonitor, rynek narzędzi zarządzania bezpieczeństwem będzie rósł średnio 30% rocznie pomiędzy 2002 a 2006 rokiem. Ponieważ w architekturze IT przedsiębiorstw pojawia się coraz więcej produktów, coraz większą trudność stwarza zarządzanie takim heterogenicznym środowiskiem. Administratorzy ds. bezpieczeństwa będą chcieli lepiej zarządzać tysiącami alertów bezpieczeństwa generowanych codziennie przez systemy; popyt na produkty tego segmentu rynku wzmagają dodatkowo nowe regulacje i standardy dotyczące bezpieczeństwa, które w poszczególnych sektorach nakazują firmom zaostrzanie polityki bezpieczeństwa.

Dostawcy narzędzi służących do zarządzania zagrożeniami, czy zapewniania zgodności polityki bezpieczeństwa starają się zatem dostarczać bardziej zaawansowane rozwiązania pozwalające redukować nakład pracy działów IT. W 2002 roku wartość rynku narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem wyniosła 371 mln USD. Do 2006 roku wg prognoz Datamonitor wzrośnie on do 1,1 mld USD.

Rynek oprogramowania do wykrywania włamań i oceny zagrożenia przyniósł w ub. roku 642 mln USD przychodów. Jak stwierdza ponadto raport odnośnie tego segmentu, dostawcy szybko uczą się na swoich błędach, poprawiają oprogramowanie m.in. redukując prawdopodobieństwa wywołania fałszywego alarmu, orientują ponadto rozwój produktów na integrację z tradycyjnymi narzędziami, jak firewalle, czy oprogramowanie antywirusowe. Średni roczny przyrost wartości tego rynku szacowany jest na 20% w latach 2002 - 2006, docelowo jego wartość sięgnąć ma 1,3 mld USD na zakończenie tego okresu.


Zobacz również