Hostowana chmura prywatna czy własna infrastruktura IT?

Trendy wskazują stałą popularyzację usług chmurowych, a dynamiczny rozwój technologii oraz rosnąca świadomość w zakresie krytycznego znaczenia systemów IT skłaniają coraz więcej firm do wyboru rozwiązań oferowanych przez profesjonalnych dostawców. Czy inwestowanie we własną infrastrukturę odchodzi do lamusa? Czy rozwiązania chmurowe całkowicie wyprą inwestycje we własne infrastruktury?

Stając przed wyborem pomiędzy inwestycją we własną infrastrukturę i niezbędne do jej utrzymania wysokiej klasy kompetencje IT a outsourcingiem, firmy muszą już na starcie wykonać precyzyjną analizę techniczną. Ekspercka diagnoza ukierunkowana pod kątem indywidualnych potrzeb, wykonana przez wyspecjalizowanego dostawcę, która uwzględnia dynamikę rozwoju, to "must have" dla firm rozsądnie dysponujących budżetem.

Zakup własnej infrastruktury to rozwiązanie dla firm, które są świadome związanych z tym kosztów, np.: utrzymania wykwalifikowanych specjalistów IT, kosztów licencjonowania, zapewnienia warunków środowiskowych dla infrastruktury IT bazującej na redundantnych systemach. Z takiej analizy przeprowadzonej nawet dla dojrzałych przedsiębiorstw bardzo często wynika, że z uwagi na koszty, ograniczenia technologiczne lub aspekty związane z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla biznesu należy przy podejmowaniu decyzji uwzględnić model outsourcingu.

Zapewnienie idealnych warunków dla infrastruktury i świadczonych z jej udziałem usług jest trzonem działania wyspecjalizowanych dostawców rozwiązań IT, takich jak Centrum Danych Asseco Data Systems. Zewnętrzny dostawca, który realizuje usługi dla wielu klientów, posiada pulę zasobów gotowych do udostępniania, zapewnia zespół ekspertów, wysoką jakość określoną gwarantowanym w umowie po-ziomem dostępności, ang. Service Level Agreement – SLA. Ważny jest również aspekt zachowania zgodności z zaleceniami RODO. Uwzględniając powyższe warunki, koszt inwestycji we własną infrastrukturę jest wyższy w porównaniu z outsourcingiem usług do wyspecjalizowanych centrów danych. Ponadto, profesjonalni dostawcy mogą udostępnić usługi nieosiągalne przy indywidualnych inwestycjach, np. oferują zapewnienie ośrodka zapasowego dla krytycznych aplikacji i systemów klienta, ang. Disaster Recovery as a Service – DRaaS. To stanowi dla wielu klientów istotną wartość dodaną.

Usługi w chmurze prywatnej świadczone przez centra danych mają zastosowanie w przypadku każdego podmiotu operującego na danych osobowych, finansowych, medycznych czy danych krytycznych dla biznesu. Bezpieczeństwo oraz chęć zachowania kluczowych korzyści wynikających z usług w chmurze stanowią najczęściej o wyborze rozwiązania opartego na chmurze prywatnej świadczonej przez zewnętrznego dostawcę. Rozwiązanie to zapewnia, że infrastruktura IT oraz oprogramowanie są przeznaczone i wykorzystywane jedynie na potrzeby jednej firmy czy instytucji. Chmurę prywatną wybierają najczęściej instytucje finansowe, medyczne, rządowe, na które Komisja Nadzoru Finansowego nakłada obowiązek zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. W 2017 roku Asseco wdrożyło usługę dla Geomedical. Był to jeden z pierwszych projektów w obszarze opieki zdrowotnej, w którym placówka nie oparła informatyzacji na własnych serwerach, lecz na zewnętrznym centrum danych. W tym przypadku zaprojektowano rozwiązanie łączące serwery dedykowane z chmurą prywatną. W efekcie sprostano oczekiwaniom zwiększenia elastyczności i łatwego skalowania zasobów.

"Jedno z ostatnich wdrożeń chmury prywatnej zrealizowaliśmy dla klienta z sektora usług finansowych. Rozwiązanie zostało zaprojektowane indywidualnie pod wymogi systemu klienta, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa oraz naciskiem na optymalizację kosztów licencji bazy danych Oracle. W tego typu projektach nie ma mowy o standaryzowanych rozwiązaniach" – mówi inżynier Centrum Danych Asseco Data Systems.

Wybór rozwiązania powinien być efektem eksperckiej diagnozy, uwzględniającej spektrum czynników. Zapraszamy do dialogu technicznego z inżynierami Centrum Danych Asseco Data Systems.

www.CentrumDanych.assecods.pl

Hostowana chmura prywatna czy własna infrastruktura IT?