Humanitarna akcja

Internetowy portal do koordynowania procesu przemieszczania nadwyżek żywności w rejony, gdzie występują jej braki.

Firma Hewlett-Packard (HP) wraz z amerykańskim Ministerstwem Rolnictwa (US Department of Agriculture) tworzy portal Resource Link (w wolnym tłumaczeniu „połączone środki zaradcze”). Ideą tego przedsięwzięcia jest pomoc ubogim i koordynacja współpracy między wytwórcami żywności, mającymi nadmiar środków spożywczych, a organizacjami charytatywnymi i firmami przewozowymi z terenu całych Stanów Zjednoczonych.

Dzięki Resource Link organizacje charytatywne zlokalizują puste ciężarówki poruszające się po kraju, które będzie można wykorzystać do dostarczania żywności potrzebującym. Jak powiedzieli przedstawiciele HP, jeszcze w tym roku aż 91 mln funtów nadwyżek żywności dotrze do 36 mln głodnych Amerykanów. Na razie program ma ograniczać się do terytorium Stanów Zjednoczonych, ale niewykluczone że zostanie on rozszerzony na cały świat.

W przedsięwzięciu zostaną wykorzystane rozwiązania techniczne firmy Hewlett-Packard - aplikacje przeznaczane dotąd wyłącznie dla wielkich korporacji. Jak twierdzi Madge Whistler z HP: „Dzięki naszym technologiom i elektronicznym usługom będziemy mogli błyskawicznie zgrać podaż z popytem. Zastosowanie znajdzie tam także rozwijana dopiero e-speak technology”.

Więcej informacji: www.hp.com