Hurtowa instalacja klientów

Instalacja systemu operacyjnego to prosta, ale czasochłonna czynność. Jeśli przygotowujesz komputer pracujący w domenie, musisz także zainstalować i skonfigurować wymagane oprogramowanie. Wbudowana w Windows Server 2008 usługa Windows Deployment Services zautomatyzuje i usprawni instalowanie klientów sieci.


Instalacja systemu operacyjnego to prosta, ale czasochłonna czynność. Jeśli przygotowujesz komputer pracujący w domenie, musisz także zainstalować i skonfigurować wymagane oprogramowanie. Wbudowana w Windows Server 2008 usługa Windows Deployment Services zautomatyzuje i usprawni instalowanie klientów sieci.

Administrowanie siecią to nie western lub film akcji. Nie będziesz Spidermanem ani Indianą Jonesem. Zadania, które otrzymasz, są bardziej podobne do roli w operze mydlanej. Po krótkim czasie bezbłędnie opanujesz kwestię: "Proszę powtórnie uruchomić komputer" lub "Proszę sprawdzić, czy w drukarce znajduje się papier". Jedną z czynności regularnie usypiających administratorów jest konieczność wielokrotnego instalowania systemów w stacjach klientów sieci. Windows Server 2008 zawiera usługę, która zdejmie z twoich barków choć część nudnych, powtarzalnych obowiązków. W automatycznej instalacji systemów pomoże ci Windows Deployment Service.

Automatyzacja instalowania systemów

Hurtowa instalacja klientów

Instalacja usługi Windows Deployment Services jest jedną z najprostszych czynności podczas automatyzacji instalacji klientów sieci. Po uruchomieniu kreatora dodawania ról Windows Server 2008 zaznacz odpowiednią pozycję z listy usług i dwukrotnie naciśnij Next.

Standardowa instalacja systemu operacyjnego polega na włożeniu do napędu CD lub DVD nośnika instalacyjnego i wprowadzeniu odpowiedzi na pytania instalatora. Gdyby nie konieczność wpisania klucza produktu, cała procedura ograniczałaby się do systematycznego naciskania przycisku Dalej. Jeśli chcesz zainstalować system operacyjny w większej liczbie komputerów, metoda ręczno-płytowa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Potrzebujesz sposobu na usprawnienie działań. Jednym z nich jest automatyzowanie instalacji - utworzenie pliku odpowiedzi. Jest to standardowy plik tekstowy, w którym zapisywane są dane wymagane przez instalatora systemu. W pliku możesz wpisać takie dane, jak klucz produktu, nazwę komputera, ustawienia sieci lub parametry strefy czasowej. Główną zaletą stosowania plików odpowiedzi jest brak konieczności asystowania przy instalacji Windows. Niestety, są też wady. Wystarczy drobna pomyłka podczas wpisywania danych lub nazw parametrów, a system wstrzyma instalowanie, czekając na wprowadzenie poprawnych wartości. Inny kłopot stwarzają zawarte w plikach parametry, które muszą być unikatowe dla każdej stacji, np. nazwa komputera lub adres IP. Rozwiązaniem są dwa pliki odpowiedzi - jeden z ustawieniami ogólnymi i drugi z grupą parametrów indywidualnych dla każdej maszyny. Podczas uruchamiania instalacji trzeba wpisać identyfikator komputera. Spowoduje to, że system będzie wiedział, jakie ustawienia są związane z tworzoną stacją.

Konfiguracja i wdrażanie plików odpowiedzi było na tyle kłopotliwe i mało elastyczne, że do Windows 2000 Server dodano RIS (Remote Installation Service), usługę usprawniającą masową instalację systemów klienckich. Usługi instalacji zdalnej pozwalały na całkowite zautomatyzowanie wdrażania systemów klientów sieci. Po odpowiednim skonfigurowaniu serwera stacja robocza łączyła się z punktem dystrybucyjnym, skąd pobierała obraz systemu. Obrazy systemów operacyjnych usługi RIS były tworzone na podstawie plików instalacyjnych odczytanych z płyty CD albo przygotowanych wcześniej, gotowych do pracy referencyjnych stacji roboczych. Do komputerów klientów trafiały systemy z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem.

Z czasem do Remote Installation Service wprowadzono sporo ulepszeń i przemianowano ją na Windows Deployment Services. Usługi wdrażania Windows zostały umieszczone w dodatku Service Pack 2 do Windows Server 2003. Windows Server 2008 zawiera kolejną, wzbogaconą wersję WDS.

Windows Deployment Services

Hurtowa instalacja klientów

Usługi wdrażania Windows mogą pracować w dwóch trybach: wdrażającym w połączeniu z transportowym oraz wyłącznie transportowym. Pierwszy instaluje pełny zestaw usług Windows Deployment Services, drugi ogranicza pracę serwera do funkcji doręczyciela obrazów stacjom klienckim przez multiemisję pakietów.

Usługa wdrażania umożliwia masową instalację systemów Microsoftu w stacjach roboczych klientów sieci. Automatyzacja dystrybucji systemów obejmuje: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vistę, a także Windows Server 2008. Zasada działania usługi jest prosta. Aby wyeliminować konieczność ręcznej instalacji systemu, należy zmusić stację roboczą do komunikacji z serwerem, skąd pobierze i zainstaluje system operacyjny. W tym celu wystarczy ustawić odpowiedni parametr w BIOS-ie komputera klienta. Stacja musi obsługiwać standard PXE, który umożliwia rozruch przez sieć.

Do systemów niezgodnych z tym standardem należy utworzyć płytę rozruchową. Konfiguracja składników funkcjonujących po stronie serwera wymaga nieco pracy. Trzeba zainstalować rolę Windows Deployment Services, skonfigurować parametry początkowe usługi oraz przygotować obrazy systemów operacyjnych. Wdrożenie obrazów dostarczanych na płytach instalacyjnych Windows Visty lub Windows Server 2008 to kilka kliknięć. Jeśli chcesz, aby klienty instalowały się całkowicie automatycznie i miały gotowe do pracy oprogramowanie, przygotowanie obrazów może zabrać więcej czasu.

Hurtowa instalacja klientów

Zainstalowanie roli Windows Deployment Services to ledwie początek konfiguracji Windows Server 2008. Po uruchomieniu konsoli administracji usługą zostaniesz wyraźnie poinformowany o konieczności przeprowadzenia kolejnych czynności.

W porównaniu z usługą Remote Installation Service, usługa Windows Deployment Services doczekała się wielu zmian. Usprawnienia obejmują zmianę formatu obrazów dostarczanych do klientów, zmianę funkcjonalności i wyglądu menu wyboru obrazów po sieciowym rozruchu takiej maszyny, przebudowę narzędzia do zarządzania usługą. Wdrażanie systemów Windows w Windows Server 2008 doczekało się ulepszenia wydajności protokołu TFTP i mechanizmów diagnostyki działania usługi oraz możliwości wykorzystania multiemisji w celu dystrybucji obrazów do komputerów klientów sieci. Obsługa multiemisji jest najważniejszą zmianą.

Dystrybucja obrazów do komputerów klientów wymaga uruchomienia żądania transferu danych. Standardowa komunikacja systemów sieciowych to praca w trybie nadawca - odbiorca. Klient zgłasza zapotrzebowanie, a serwer wysyła pliki. Dla transmisji strumieniowych typu dźwięk albo obraz taki sposób dystrybucji danych jest nieefektywny. Jeśli zapotrzebowanie będzie zgłaszane jednocześnie przez wiele klientów, serwer musi się mocno natrudzić, aby zrealizować kolejne transmisje. Co więcej, w wypadku usługi Windows Deployment Services istnieje znaczne prawdopodobieństwo wysyłania na okrągło tych samych danych adresowanych do innych stacji. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie multiemisji. Jej zaleta to jednorazowe wysyłanie informacji przeznaczonej dla wielu odbiorców, identyfikowanych przez pojedynczy adres grupowy z zakresu klasy D protokołu IP: od 224.0.0.0 do 239.255.255.255.