IBM: RFID w walce z fałszywymi lekami

IBM opracował nowy system, wykorzystujący identyfikację radiową (RFID), który ma zapobiegać wprowadzanie do obrotu fałszywych środków medycznych.

System RFID IBM, do śledzenia i wykrywania fałszywych farmaceutyków, używa mieszanki usług i oprogramowania RFID do automatycznego przechwytywania i śledzenia przemieszczania się medykamentów na ścieżce łańcucha dostaw.

Metka RFID zagnieżdżana jest w takich produktach na poziomie pojedynczego opakowania, kartonu oraz palety i uwierzytelnia medykament - który może przechodzić przez dziesiątki rąk zanim dostanie się do punktu sprzedaży - na drodze od wytwórcy, przez hurtownie, do szpitali i aptek. Każda metka RFID zawiera unikatowy numer identyfikacyjny, który może być powiązany z informacją o produkcie, taką jak dawkowanie i działanie, numer partii, producent i data ważności.

W opinii specjalistów, zastosowanie technologii RFID może wprowadzić dodatkowy stopień bezpieczeństwa i poprawić efektywność działania na całej drodze łańcucha dostaw. Oprócz dodatkowej ochrony konsumenta, system RFID pozwoli wytwórcom i dystrybutorom na poprawienie wydajności poprzez skróceni czasu inwentaryzacji, usprawnienie dostawy i wycofywania ze sprzedaży.