IBM: najpierw zwolnienia, później wypłata dywidendy

IBM to kolejna międzynarodowa firma, która z powodu aktualnej sytuacji ekonomicznej zmuszona jest do cięcia kosztów poprzez redukcję zatrudnienia. Jednak w tym przypadku sytuacja wygląda o tyle ciekawie, że zwolnienia mają być nie tylko większe od wcześniej zapowiedzianych, a ponadto po ich przeprowadzeniu planowane jest wypłacenie akcjonariuszom dywidendy.

Jak informowaliśmy kilka dni temu, IBM po cichu rozpoczął zwalnianie pracowników. Mówiło się wtedy o tym że, że swoje stanowiska straci około 2800 osób. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że redukcja zatrudnienia może dotyczyć nawet 4 tysięcy pracowników. Wszystko to po ogłoszeniu tydzień wcześniej wyników finansowych, które mówiły o 12-procentowym wzroście przychodów w ostatnim kwartale ub.r.

Tymczasem 27 stycznia rada nadzorcza firmy ogłosiła, że wypłaci swoim akcjonariuszom dywidendę. Wypłata nastąpi 10 marca i dotyczyć będzie osób posiadających akcje przedsiębiorstwa w dniu 10 lutego. Jej wysokość wyniesie 50 centów na każdą posiadaną akcję. Oznacza to, że na wypłaty dla akcjonariuszy zostanie przeznaczonych 650 mln dolarów. Będzie to kolejna kwartalna wypłata dywidendy, którą firma nagradza swoich akcjonariuszy już od 1916 roku.