IBM opracował bardzo szybki chip. "Napędzają" go fotony

Firma IBM opracowała chip, który podczas przesyłania informacji wykorzystuje fotony zamiast elektronów. Dzięki niemu transfer danych może odbywać się z nieporównywalnie wyższą prędkością niż obecnie.

Opracowany przez firmę IBM system bazuje na krzemie i wykorzystuje 90-nanometrową nanofotoniczną technologię CMOS. Dzięki zaprzęgnięciu do pracy fotonów zapewnia możliwość osiągnięcia transferu danych na poziomie przekraczającym 25 Gb/s na kanał. Rozwiązanie to przy zastosowaniu podziału długości fali pozwala na stworzenie w jednym kablu wielu połączeń 25Gbps+, co pozwolić może na znaczne przyspieszenie wydajności np. serwerów. Co istotne, IBM przekonuje również, że nowa technologia będzie tańsza od obecnie stosowanych.

"Nasze przyszłe zintegrowane chipy 3D składają się z kilku warstw połączonych ze sobą za pośrednictwem bardzo gęstych i małych międzywarstwowych otworów przelotowych. Dolna warstwa to procesor z setkami rdzeni. Warstwa pamięci (lub warstwy) jest umiejscowiona wyżej, aby zapewnić szybki dostęp do lokalnego cache. Na szczycie tego stosu znajduje się warstwa fotoniczna zbudowana z tysięcy indywidualnych optycznych urządzeń (modulatory, detektory, przełączniki), jak również analogowych obwodów elektrycznych (wzmacniacze, sterowniki itp.). Kluczową rolą warstwy fotonicznej nie jest jednak tylko zapewnianie optycznych połączeń punkt-w-punkt pomiędzy różnymi rdzeniami i/lub odbiorcami/nadawcami komunikatów płynących z/do chipa, ale również odpowiednie kierowanie tym ruchem za pośrednictwem tablicy nanofotonicznych przełączników" - tłumaczy w wydanym oświadczeniu IBM.

Kiedy?

Kiedy możemy oczekiwać, że opisane rozwiązanie zacznie być wykorzystywane? Firma IBM twierdzi, że dopiero za kilka lat.

Nie tylko IBM

Na koniec warto dodać, że technologią przesyłu danych za pomocą fotonów interesują się również inne firmy takie jak np. Intel. W 2011 roku przedstawił on bowiem technologię mającą pozwalać na transfer z prędkością 50 Gb/s. Ponadto jest on również współtwórcą znanego ze sprzętu Apple interfejsu Thunderbolt (do 10 Gb/s).


Zobacz również