IBM: oprogramowanie do zarządzania informacją

W przyszłym miesiącu IBM ma udostępnić wersję beta oprogramowania do śledzenia przepływu informacji w różnych systemach i wysyłania alarmów, kiedy dane źródłowe zostaną zmienione lub nie są właściwie odbierane w systemach docelowych.

Oprogramowanie InfoSphere Business Information Monitor, należące do rodziny oprogramowania zarządzającego InfoSphere, jest przeznaczone do śledzenie przemieszczania danych z baz danych do aplikacji BI (Business Intelligence) lub innych aplikacji przedsiębiorstwa. Kiedy proces przemieszczania odbiega od normy, wysłane są powiadomienia do administratora.

Oprogramowanie opiera się na oprogramowaniu do monitorowania baz danych w czasie rzeczywistym opracowanym przez firmę Waltham, przejętą przez IBM w listopadzie ubiegłego roku.

Ustawienie oprogramowania obejmuje umieszczenia agentów na serwerach bazy danych i innych. Oprogramowanie monitoruje te platformy pod kątem zmian samych danych jak i powiązanych struktur danych. Jeżeli np. zostanie usunięta tablica w bazie danych, oprogramowanie może wysłać alarm do użytkowników bazy danych. Administrator ma możliwość predefiniowania środków mierzenie "jakości danych" i ustawiania alarmów.

Oprogramowanie może monitorować większość relacyjnych baz danych, w tym IBM DB2, Oracle, SQL Server i Sybase. Monitorowanie może być też prowadzone w hurtowniach danych, takich jak Teradata, lub dowolnej bazie danych dostępnej przez ODBC. Może także pracować z oprogramowaniem ERP (SAP, Oracle) jak również platformami BI (IBM Cognos, SAP Business Objects, Oracle Hyperion).

IBM planuje także udostępnienie zestawu projektowania oprogramowania, który może być wykorzystywany do tworzenia specjalizowanych agentów.

Wersja testowa InfoShere Business Information Monitor ma być udostępniona w marcu br. Termin udostępnienie wersji finalnej nie został jeszcze podany.