IBM składa pracownikom propozycję nie do odrzucenia

Pracownicy IBM w USA i Kanadzie, którzy są zagrożeni utratą pracy, otrzymali propozycję nie do odrzucenia. Zachowają posady, jeśli zgodzą się na wyjazd do innych państw.

Cześć pracowników firmy IBM zatrudnionych w USA i Kanadzie otrzymała propozycje nie do odrzucenia. Jeśli chcą zachować posady muszą wyrazić zgodę na wyjazd do innych państw, takich jak Brazylia, Indie czy Chiny. Zmiana miejsca pracy wiąże się również z otrzymywaniem wynagrodzenia dostosowanego do lokalnego rynku.

Według IBM takie posunięcie ma być odpowiedzią firmy na aktualną sytuację ekonomiczną i związaną z nią potrzebą ograniczania kosztów działalności.

Robert Kennedy, profesor Uniwersytetu w Michigan tak określił postępowanie IBM: "Propozycja IBM jest czymś odmiennym od tego, co możemy zaobserwować na rynku globalnym. Dotychczas firmy jedynie likwidowały stanowiska pracy i zatrudniały nowych pracowników w Indiach. Możliwość kontynuowania pracy poza granicami kraju to propozycja głównie dla ludzi młodych, którzy nie założyli jeszcze rodzin".

Rzecznik prasowy IBM, Doug Shelton, stwierdził: "zdajemy sobię sprawę, że program nie jest skierowany do wszystkich pracowników. Powiększa jednak pulę możliwośći dostępnych dla osób, które tracą pracę".

Według związków zawodowych działających w firmie, w ostatnich tygodniach IBM zwolnił już blisko 5 tysięcy osób.