IBnGR nabrał optymizmu

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na bieżący rok z 3% (zapowiadanych w lipcu) do 3,5%.

IBnGR uzasadnia podwyższenie prognozy tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto dobrymi wynikami II i III kwartału br. oraz ożywieniem w sektorze przemysłowym.

Rząd, podobnie jak Instytut, na ten rok przewiduje 3,5% wzrostu gospodarczego, zaś na przyszły 5%. IBnGR ocenia wzrost gospodarczy w III kw. br. na 3,5%, a Ministerstwo Finansów na 3,9%.

Na przyszły rok IBnGR przewiduje, że PKB wzrośnie o 4,1%, w 2005 r. o 4,5%, a w 2006 r. o 5,1%. Instytut zakłada jednocześnie, że rządowa strategia racjonalizacji wydatków publicznych będzie wprowadzona "w rozsądnym kształcie".

W swoim komunikacie IBnGR jako pozytywne zjawiska w gospodarce polskiej w III kw. br. wymienił ustabilizowaną inflację, wysoką dynamikę eksportu i PKB, poprawę koniunktury w przemyśle, dodatnią dynamikę nakładów inwestycyjnych na środki trwałe oraz wartości dodanej brutto w budownictwie, wysoką dynamikę wartości dodanej w usługach rynkowych. Najważniejszym zjawiskiem negatywnym zaś jest sytuacja w sektorze finansów publicznych.


Zobacz również