ICANN wreszcie niezależna

ICANN, instytucja non-profit zarządzająca od 1998 r. światowym systemem adresów internetowych, podpisała z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych porozumienie, które uniezależnia ją od kontroli ze strony rządu USA.

Porozumienie gwarantuje ICANN niezależność w działaniu i zwalnia ją z odpowiedzialności wyłącznie przed rządem USA. ICANN ma też pozostać prywatną organizacją non-profit. Zapisy porozumienia zawartego z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych, przed którą ICANN dotychczas odpowiadał, pokrywają się ze zgłaszanymi przez inne kraje żądaniami większego umiędzynarodowienia tej organizacji. Komisja Europejska wzywała do uniezależnienia tej organizacji już w 2005 r. Nowe porozumienie zakłada, że ICANN będzie teraz odpowiedzialna przed międzynarodowym komitetem doradczym, w którego skład wejdzie także przedstawiciel Departamentu Handlu USA.

Eric Schmidt z Google'a komentując porozumienie powiedział, że świadczy to o dojrzałości ICANN w zapewnieniu stabilności internetu.

Zobacz również:

  • Recenzja: cyber_Folks
  • Donald Trump uruchomi swój własny portal społecznościowy

Organizacja ICANN (ang. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) jest odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych oraz nadzór nad serwerami DNS na świecie.

Czytaj także: Kto od października będzie zarządzał Internetem?