IDC: Poprawa jakości usług priorytetem szefów IT

Z przeprowadzonego rok temu przez firmę analityczną IDC badania rynku wynikało, że głównym celem osób odpowiedzialnych w europejskich korporacjach za informatykę było cięcie kosztów. W tym roku jest inaczej - redukowanie wydatków znalazło się na trzecim miejscu listy priorytetów. Na dwóch pierwszych uplasowały się poprawa jakości usług IT oraz bezpieczeństwo. Wygląda na to, że kryzys faktycznie się kończy...


Z raportu IDC wynika, że IT nie jest już w wielkich korporacjach jednym z poślednich działów - informatycy awansowali ze zwykłych administratorów na dostawców strategicznych, krytycznych dla funkcjonowania firmy usług. Obecnie to właśnie dostarczanie usług "klientom wewnętrznym" (czyli pracownikom danej firmy) jest podstawowym priorytetem działów IT i na ten cel osoby odpowiadające za wydatki na informatykę są skłonne wydawać pieniądze.

Ale to nie wszystko - opracowanie przygotowane przez IDC wyraźnie pokazuje, że dla firmowych działów IT skończył się już czas oszczędności i robienia wszystkiego co możliwe, by przetrwać. Teraz nadeszła faza rozwoju i inwestowania. Analitycy IDC zalecają jednak rozwagę i ostrożny optymizm - raport sygnalizuje co prawda wyraźnie, że kryzys powoli się kończy, ale nie należy się spodziewać, że wszystkie jego oznaki znikną natychmiast. Wychodzenie z dołka będzie procesem długotrwałym i stopniowym.

Koniec oszczędzania

Zdaniem specjalistów, w najbliższych miesiącach firmy najchętniej - i najwięcej - będą inwestowały w podstawowe oprogramowanie infrastrukturalne. Na pierwszym miejscu znajdą się aplikacje z zakresu bezpieczeństwa, zaś na kolejnych - rozwiązania storage, wirtualne serwery, bazy danych oraz oprogramowanie do zarządzania procesami. Ale tak naprawdę wzrost wydatków zostanie odnotowany we wszystkich sektorach (w porównaniu z sytuacją sprzed roku) - dotyczy to również rozwiązań do zarządzania treścią, pracy grupowej oraz ERP (Enterprise Resource Planning).

W raporcie IDC napisano m.in., że do wielkich zakupów szykują się największe europejskie koncerny - firma prognozuje, że w 2010 r. przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 2,5 tys. osób wyraźnie zwiększą wydatki na rozwiązania IT (rok temu ten wzrost był minimalny). Nieco gorzej będzie wyglądała sytuacja mniejszych firm (poniżej 500 pracowników) - tam wzrost wydatków będzie niewielki, porównywalny z rokiem 2009.

Ofiary kryzysu zamierzają inwestować

Najwięcej zamierzają wydawać firmy z sektorów oraz krajów, które w wyniku kryzysy ucierpiały szczególnie mocno - chodzi o przedsiębiorstwa zajmujące się usługami finansowymi oraz produkcją (szczególnie z Francji i Włoch). Co ciekawe, najmniejszy wzrost spodziewany jest u ubiegłorocznych rekordzistów - czyli m.in. instytucji publicznych z krajów skandynawskich.

Raport IDC przygotowany został na podstawie wyników ankiet, wypełnionych w lutym 2010 r. przez 733 szefów działów IT (lub innych osób odpowiedzialnych w korporacjach za wydatki na informatykę). Dane te zostały szczegółowo omówione w kilku opracowaniach IDC (m.in. "European Investment Reality Check 2010: Enterprise Application", "2010 European Software Investment Reality Check" oraz "European Investment Reality Check 2010: Systems Management Software Spending Outlook".

Więcej informacji: IDC.com.