IDC: linuksowy rynek osiągnie 35 mld USD w 2008 r.

Firma analityczna szacuje, że łączne przychody z rynku linuksowych desktopów, serwerów i przeznaczonego dla platform Linux oprogramowania sięgną w 2008 r. 35 mld USD.

IDC wylicza, że wartość systemów linuksowych zainstalowanych na 17 mln komputerów biurkowych jakie zostaną sprzedane w 2008 r. wyniesie 10 mld USD, zaś łączna liczba wprowadzonych na rynek komputerów z Linuksem sięgnie 42,6 mln sztuk. W tej samej perspektywie czasowej sprzedaż serwerów linuksowych wzrośnie do 3,3 mln sztuk, a wartość tego rynku przekroczy 11 mld USD.

Wartość rynku pudełkowych aplikacji linuksowych według IDC sięgnie 14 mld USD, co oznaczać będzie średnioroczny wzrost na poziomie 44 proc. w okresie 2003-2008 r.


Zobacz również