IDC: wydatki na IT w regionie przekroczyły 19 mld USD

Wstępne szacunki firmy analitycznej wskazują, że wydatki na informatykę i telekomunikację w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) wzrosły w 2004 roku o 18,4 proc. i przekroczyły poziom 19 mld USD. W 2008 roku IDC oczekuje wzrostu całego rynku w regionie do 31,68 mld USD.

Najwięcej pieniędzy do kieszeni firm IT po 2004 roku trafiło z sektora produkcyjnego. Transport, komunikacja i sektor użyteczności publicznej to drugi obszar pod względem wydatków na nowoczesne technologie. Trzecie miejsce zajmuje sektor finansowy (bankowość, ubezpieczenia, usługi finansowe). Wszystkie te trzy segmenty wydadzą 55 proc. całych ubiegłorocznych środków przeznaczonych na IT.

Z analiz IDC wynika, że udział Rosji w ogólnych wydatkach w 2003 roku wyniósł 44 proc. w roku ubiegłym sięgnie 47 proc. Na drugim miejscu znalazła się Polska - 22 proc. w 2003 roku oraz 21,1 proc. w 2004 r. Kolejne miejsca zajęły Czechy i Węgry.

Przypomijmy, według prognoz IDC polski rynek IT w 2004 powinien wzrosnąć o 10 proc.


Zobacz również