IDF 2005: Sieć WiFi wie gdzie jesteś

Intel opracował system precyzyjnej lokalizacji obiektów bazujący na infrastrukturze sieci WiFi. Dzięki niemu będzie można np. ograniczyć zasięg działania sieci do granic budynku lub uruchamiać urządzenia audio-wideo w momencie pojawienia się użytkownika w ich pobliżu.

Do precyzyjnej lokalizacji obiektów niezbędny jest zmodyfikowany punkt dostępowy lub router, który analizuje ruch pakietów w powietrzu na zasadzie analogicznej do pracy radaru. Oczywiście aby podobne funkcje mogły być realizowane niezbędne będą nowe punkty dostępowe oraz produkty klienckie. Intel liczy że takie urządzenia pojawią się na rynku w krótkim czasie.

Podczas prezentacji pokazano kilka potencjalnych zastosowań nowego rozwiązania. Użytkownik poruszający się po mieszkaniu, może liczyć np. na uruchomienie i wyłączenie najbliższego telewizora znajdującego się w jego pobliżu. Drugie, być może nawet ciekawsze zastosowanie, to możliwość w miarę precyzyjnego określenia granic zasięgu sieci WiFi. Dokładnie nie wiemy na jakim poziomie dokładności może to być realizowane i w jaki sposób miałoby się to odbywać, jednak wiadomo, że jest możliwe określenie zasięgu sieci tylko w promieniu np. kilku metrów. Sąsiad nie będzie zatem mógł korzystać z naszej niezabezpieczonej sieci WiFi o ile nie przekroczy progu naszego mieszkania :)


Zobacz również