IDF2007: Geneseo - uniwersalna akceleracja

Geneseo to nazwa nowego projektu Intela, mająca na celu opracowanie nowego standardu obsługi specjalizowanych akceleratorów bazującego na komunikacji za pośrednictwem interfejsu PCI Express.

Ma on zapewnić obsługę urządzeń wejścia/wyjścia (I/O) nowej generacji, które początkowo mają odpowiadać na następujące potrzeby - obliczenia matematyczne (finanse, modele ekonomiczne, naukowe), wizualizacja i obróbka w czasie rzeczywistym multimediów (grafika, wideo, dźwięk).

IDF2007: Geneseo - uniwersalna akceleracja

Tak zdaniem Intela będzie przedstawiał się rozwój interfejsu PCI Express.

Założeniem Geneseo jest wsparcie wszystkich systemów operacyjnych i zapewnienie łatwości konfiguracji systemu wyposażonego w kilka specjalizowanych akceleratorów. Intel pracuje także nad poszerzeniem przepustowości dla dużych pakietów danych i zapewnieniu niewielkich opóźnień dla małych pakietów, co ma poprawić wydajność urządzeń tego typu. Oczywiście specjalizowane, w wielu sytuacjach stosowane są już dzisiaj, jednak Intel twierdzi, że ich popularność jest zbyt niska m.in. ze względu na brak wspólnej architektury i brak spójnego modelu programowania.

IDF2007: Geneseo - uniwersalna akceleracja

Założenia Geneseo

IDF2007: Geneseo - uniwersalna akceleracja

Główne pola działania mające na celu osiągnięcie założeń Geneseo

Geneseo ma to zmienić obniżając wymagania sprzętowe i programowe, które niejednokrotnie zniechęcają użytkowników do inwestycji w określony sprzęt wspomagający różnego rodzaju obliczenia matematyczne.