IDF2007: co nowego w Serial ATA?

Pierwszy dzień odbywającego się w Pekinie IDF-u był dobrą okazją do zaprezentowania przez Intela i współpracujące z nim firmy planów dotyczących zmian interfejsu Serial ATA.

Dla osób, które nie śledzą postępów prac na tym interfejsem przygotowaliśmy krótkie streszczenie listy nowości.

Serial ATA 2.6 - specyfikacja tej wersji standardu została przyjęta w marcu bieżącego roku. Nowe możliwości to:

-płaskie gniazda połączeniowe dla optycznych napędów do urządzeń przenośnych

-miniaturowe gniazda dla dysków twardych 1,8"

IDF2007: co nowego w Serial ATA?

Nowości interfejsu SATA 2.6 i 3.0

-Udoskonalenie algorytmów i obsługa funkcji NCQ (Native Command Queuing) dostosowana do współpracy z sensorami wstrząsów i upadku stosowanymi w dyskach twardych. NCQ umożliwia efektywne wykonywanie w tym samym czasie wielokrotnych poleceń. Napędy dyskowe posiadają wewnętrzną kolejkę, w ramach której dostarczane polecenia mogą być dynamicznie rozplanowywane i porządkowane według potrzeb i aktualnego obciążenia systemu. NCQ zaopatrzony jest również w mechanizm pozwalający hostowi na wydanie dodatkowych poleceń dla dysku, podczas jego pracy w związku z innymi komendami. Urządzenie potrafi tworzyć kompleksowe sekwencje operacyjne, bez udziału komputera. Dysk, sam ustala pozycję kątową i obrotową głowicy, następnie zaś wybiera kolejność transferu danych, aby zminimalizować wszelkie opóźnienia.

Zapowiedziano również, że kolejna wersja interfejsu - Serial ATA 3.0 zwiększy przepustowość z 3 do 6 Gb/s.