IEEE 802.11 VHT - następca 802.11n

Choć standard 802.11n ciągle jeszcze rodzi się w bólach, inżynierowie z IEEE zastanawiają się już nad jego kolejną wersją. IEEE 802.11 VHT umożliwiałby transfery z przepustowością nawet 1 Gb/s.

Prace nad 802.11n mają się ku końcowi, ale standard ciągle jeszcze znajduje się na etapie szkicu (ang. draft). Oficjalnego, wykorzystywanego do budowy kolejnych urządzeń, ale tylko szkicu.

Aktualnie maksymalna przepustowość urządzeń 802.11n (draft) ma wynosić 248 Mb/s, chociaż sprzęt zgodny ze szkicem nowego standardu osiąga zwykle mniej - od 30 do 80 Mb/s (patrz też artykuł: "Sieć bez problemu").

802.11 VHT

Nowy standard, 802.11 VHT (Very High Throughput) ma gwarantować przepustowości przekraczające 1 Gb/s. Dokładne szybkości nie zostały jeszcze określone, a i sam standard musi dopiero zostać zaakceptowany jako projekt - nie ma jednak powodów, żeby nie został przyjęty.

W dokumentach nie ma żadnej wzmianki, czy 802.11 VHT będzie kompatybilny wstecz. Jest to pożądane z punktu widzenia użytkowników, może jednak znacząco ograniczyć maksymalne transfery Wi-Fi nowej generacji. Podobny problem pojawił się już podczas prac nad 802.11n, które we wstępnych założeniach miało pozwalać na osiągniecie nawet 600 Mb/s (przepustowość medium).

Dodatkowe informacje: "Gigabit Wi-Fi Could Follow 802.11n" (w języku angielskim)


Zobacz również