IFS rozbudowuje narzędzie wspierające zarządzanie projektami

Wprowadzone w systemie IFS Project-Based Solutions 3.0 zmiany mają na celu m.in. zwiększenie przejrzystości i kontroli nad kluczowymi projektami. Rozbudowana została również funkcjonalność w zakresie kontroli kosztów i zarządzania zaopatrzeniem.

Oprogramowanie jest dedykowane dla firm działających w reżimie projektowym. Według przedstawicieli IFS zmiany funkcjonalne wprowadzone w nowej wersji ułatwiają zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku w obliczu nowych możliwości po okresie spowolnienia gospodarczego. IFS Project-Based Solutions 3.0 ma łączyć zalety zintegrowanego systemu klasy ERP z zaawansowanymi mechanizmami kontroli nad projektem, nadzoru nad kosztami oraz zarządzania zasobami. System ma charakteryzować się m.in. rozbudowaną funkcjonalnością w zakresie kontroli finansowej oraz prognozowania kosztowej strony realizowanych działań. Wedle zapewnień oprogramowanie może być integrowane m.in. z zewnętrznymi narzędziami wspierającymi planowanie projektów.