III Dzień Ochrony Danych Osobowych

Już po raz trzeci Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych włączy się w obchody Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych ustanowionego przez Komitet Ministrów Rady Europy na 28 stycznia.

Tego dnia obchodzona jest rocznica podpisu Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych - najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych - nad którym w Polsce patronat objął tygodnik Computerworld - ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym roku szczególny nacisk położony zaś zostanie dwa aspekty: bezpieczeństwo danych osobowych dzieci oraz bezpieczeństwo danych osobowych klientów banków.

Podobnie jak w latach ubiegłych obchodom Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2009 towarzyszyć będzie cykl wydarzeń, w tym m.in.: Dzień Otwarty w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) - w tym czasie na parterze w siedzibie GIODO ustawione zostaną stoiska informacyjne, przeprowadzana będzie kampania edukacyjna, rozdawane będą materiały informacyjno-promocyjne; kampania edukacyjna dla dzieci - zorganizowane zostaną pogadanki dla dzieci, przeprowadzony będzie konkurs plastyczny; spotkania z eurodeputowanymi i wykłady w Brukseli - odbędą się one w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli oraz w Klubie Polskim; rozstrzygnięcie konkursu GIODO na najlepszą pracę magisterską/licencjacką.

Więcej o ochronie danych osobowych w redakcyjnej dyskusji tygodnika Computerworld:

Moje dane, moja sprawa

Prawo człowieka do prywatności to kluczowy problem ery cyfrowej.

Porozmawiajmy o konkretach

Sprawa ochrony danych osobowych to kwestia niejednorodna, której żadną miarą nie da się opisać jednym kwantyfikatorem.

Wszystko o danych osobowych

Wprowadzenie sformalizowanego kodeksu ochrony prywatności nie poprawi świata, a tylko go jeszcze bardziej skomplikuje. Co nie oznacza, że nie należy doskonalić metod ochrony prywatności, tak technicznych, jak i prawnych.

Nasze dane, wspólna sprawa

W większości życiowych przypadków moje dane nie są tylko moją prywatną sprawą.