IRC - jak zacząć

Korzystanie z kanałów IRC nie jest tak trudne, jakby się początkowo wydawało - chociaż z pewnością wymaga nieco więcej zabiegów niż używanie programów takich jak ICQ, Odigo czy Cahoots.

Korzystanie z kanałów IRC nie jest tak trudne, jakby się początkowo wydawało - chociaż z pewnością wymaga nieco więcej zabiegów niż używanie programów takich jak ICQ, Odigo czy Cahoots.

Jednym z najpopularniejszych programów do pogawędek na kanałach IRC, przeznaczonym do systemu Windows 95/98 jest mIRC. Ustawienie podstawowych opcji mIRC jest dosyć proste, chociaż ta najprostsza konfiguracja szybko przestaje być wystarczająca.

Przy pierwszym uruchomieniu programu mIRC, po zamknięciu okna powitalnego (które przypomina także, że nie jest to program freeware!), otwierane jest automatycznie okno z ustawieniami programu. W lewej jego części znajduje się rozwijana lista opcji. Na początku najważniejsza jest pozycja Connect. W tym miejscu ustawiane są parametry połączeń z serwerem IRC. W pierwszym polu, IRC Servers, wybierany jest rodzaj sieci IRC, której chcemy używać. Najstarszą i największą siecią IRC jest EFnet - najlepiej jednak pozostawić w tym miejscu opcję All, która pozwoli nam się połączyć z dowolnym serwerem IRC. Następna pozycja to jedna z kluczowych opcji IRC - wybór serwera, z którym nawiązujemy połączenie. Tutaj możliwości jest wiele, chociaż zalecany jest wybór serwera znajdującego się fizycznie najbliżej (np. warszawa.irc.pl, poznan.irc.pl, krakow.irc.pl, gdansk. irc.pl, lublin.irc.pl, irc.mimuw.edu.pl).

IRC - jak zacząć

W tym oknie ustawione są najważniejsze parametry konieczne do rozpoczęcia pogawędek na kanałach IRC.

Jeśli zdecydowałeś się już na jakiś serwer, użyj przycisku Add. Zostanie wyświetlone małe okno, w którym należy podać dane o serwerze. W pierwszym polu, Description, możesz wpisać dowolną nazwę serwera - najlepiej jednak wpisać tam adres - ten sam, który musi być podany w polu IRC Server. W polu Port (s) powinna pozostać domyślna wartość: 6667. Kliknij przycisk Add. W polu z nazwą serwera w opcjach Connect powinien pojawić się ten, który przed chwilą został dodany. Jeśli tak się nie stało, wybierz go z listy.

Teraz przychodzi czas na podanie swoich danych. Warto pamiętać, zarówno teraz, jak i zawsze, podczas korzystania z IRC, że nie jest to bezpieczna i poufna metoda komunikacji. Z tego powodu rzadko się podaje prawdziwe dane - rozpowszechnienie np. swojego najważniejszego adresu e-mail na kanałach IRC to po prostu proszenie się o kłopoty.

Wybierz teraz z listy w lewej części okna pozycję Connect | Options. W polu Default Port powinna znajdować się liczba 6667 (to domyślny numer portu wykorzystywanego przy połączeniu z serwerem IRC). Możesz także zaznaczyć opcję Connect on startup. Dzięki temu zaraz po uruchomieniu mIRC-a podejmowana będzie próba połączenia z wybranym serwerem IRC. Jeśli łączysz się z serwerami IRC np. z pracy, być może dostęp do Sieci chroniony jest ser-werem - zaporą ogniową. W takim przypadku w opcjach Connect | Firewall musisz podać dane, które umożliwiają nawiązanie połączenia IRC, pomimo takich zabezpieczeń (szczegółowych informacji na temat zapory ogniowej powinien udzielić administrator sieci lokalnej).

W tej chwili można już właściwie połączyć się z serwerem IRC, dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest jednak wcześniej ustawić jeszcze kilka opcji. Pierwsza z nich to IRC | Flood. Należy tutaj zaznaczyć pole Enable flood protection. Następna opcja związana z bezpieczeństwem - nie tylko samych pogawędek, ale także systemu operacyjnego - to DCC. Jeśli nie chcesz otrzymać wirusa, konia trojańskiego lub innego paskudztwa przez kanał IRC, to zaznacz tutaj opcję On Send request | Ingore All lub przynajmniej On Send request | Show get dialog. Jeśli wybrałeś drugą możliwość, przejdź do DDC | Folders i zaznacz opcję Ignore all files except. W linii poniżej tej opcji znajduje się lista typów plików, na których pobieranie przez kanały IRC wyrażasz zgodę. Właściwie nie powinny się tu znaleźć żadne pliki poza muzycznymi, dźwiękowymi i TXT.

W tej chwili można już rozpocząć pierwsze pogawędki na kanałach IRC. Zamknij okno opcji, klikając przycisk OK, a następnie użyj przycisku Connect na pasku narzędzi (pierwszy z lewej). Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlone okno z listą kanałów - możesz wybrać teraz jeden z nich, chociaż sugeruję, aby raczej przyzwyczaić się do polecenia /join #kanał. Jaki kanał wybrać na początek? Możesz spróbować na <font color="red">#polska lub na kanałach regionalnych: <font color="red">#warszawa, <font color="red">#poznan, <font color="red">#krakow itd. Możesz także spróbować na <font color="red">#new2irc, <font color="red">#chat, <font color="red">#newuser lub <font color="red">#new2mirc. Jeśli natrafiłeś na poważny problem, odwiedź kanał <font color="red">#pomoc lub <font color="red">#irchelp. Jeśli wciąż nie wiesz, jaki kanał wybrać, użyj przycisku List channel (czwarty od lewej) i przeszukaj listę dostępnych kanałów, podając słowo, które powinno wystąpić w nazwie kanału, w polu Match text.