ISM: lipiec realnego wzrostu w przemyśle USA

W lipcu, po raz pierwszy od pięciu miesięcy, wskaźnik aktywności sektora wytwórczego amerykańskiej gospodarki przekroczył próg wyznaczający ekspansję - podaje w sierpniowym komunikacie Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

Główny wskaźnik aktywności dla sektora, notowany przez Instytut Zarządzania Podażą (ISM) przyjmował wartość 51,8%, co oznacza 2-punktowy wzrost w porównaniu z notowaniem czerwcowym. PMI składa się w 30% z wartości indeksu nowych zamówień, 25% - produkcji bieżącej, 20% - zatrudnienia, 15% zrealizowanych dostaw, 10% - zapasów. Notowanie powyżej 50 punktów wyznacza realny wzrost w danej dziedzinie.

Indeks nowych zamówień wzrósł o 4,4 punkty, do poziomu 56,6%. Wskaźnik pozostaje na poziomie powyżej 50 pkt już trzeci miesiąc z kolei.

Wskaźnik produkcji wzrósł o 0,4 pkt, do 53,3 pkt i także jest trzeci miesiąc z kolei powyżej poziomu 50 punktów. Wzrost tego wskaźnika dotyczy 13 z badanych 20 branż.

Jednocześnie jednak, 34 miesiąc z kolei poniżej wyznaczającego granicę realnego wzrostu pułapu 50 punktów pozostaje wskaźnik zatrudnienia w sektorze - w lipcu obniżył się on nawet, o 0,1 punktu, do poziomu 46,1 punktów. Wzrost zatrudnienia miał miejsce tylko w pięciu branżach sektora wytwórczego.

Wskaźnik dostaw zrealizowanych wzrósł do 51,1%, jego poprawę odnotowało 9 branż.

Wskaźnik zapasów wynosił 45,9%, o ponad 4,5 punktu proc. wyżej niż w czerwcu. Indeks zapasów po stronie odbiorców wyniósł 42,5%, o 3 punkty niej niż w czerwcu i 26 miesiąc pozostaje poniżej poziomu 50%. Oznacza to niedostateczne zapasy u odbiorców.

Notowanie indeksu cen dowodzi, że producenci płacili za materiały i surowce do produkcji mieli do czynienia ze wzrostem cen 17 miesiąc z rzędu, ale w lipcu obniżył się on o 3,5% do 53%. Nadal największym zmartwieniem producentów pozostaje koszt gazu naturalnego. Producenci kupują 14 miesiąc z rzędu drożej sodę kaustyczną, chemikalia, paliwo, gaz naturalny (12 miesiąc z rzędu). Wskaźnik zamówień eksportowych wzrósł 19 miesiąc z rzędu, a importowy - 9 miesiąc z rzędu.

Ogółem, 12 spośród 20 ankietowanych branż sektora odnotowało wzrost. Z pomiaru ISM wynika również, że cała amerykańska gospodarka rosła 21 kolejny miesiąc. Warto zwrócić uwagę, że średni PMI w okresie styczeń - lipiec br. wynoszący 49,6 pkt przekłada się na 2,5-proc. wzrost PKB; jednak PMI liczony tylko jest w lipcu odpowiada już 3,3-proc. wzrostowi PKB.

Zdaniem dyrektora instytutu, Norberta J. Ore, zwłaszcza poprawa notowań indeksu nowych zamówień daje nadzieję na dalszą poprawę całej gospodarki w drugiej połowie br. Komentarze i oceny ze strony ankietowanych menedżerów ds. dostaw i zaopatrzenia pozostają mieszane. Wydaje się jednak, że większość branż ma już kryzys za sobą i albo zaczyna się odbijać od dna, albo przynajmniej zahamowała spadek.