ISP bez koncesji

Minister łączności zapowiada zmiany prawne dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych. Jeszcze w pierwszym kwartale br. mają być zniesione koncesje dla dostawców usług internetowych.

Ministerstwo Łączności zapowiada zniesienie koncesji dla dostawców Internetu. Prawdopodobnie za około dwa miesiące zostaną zlikwidowane licencje na udostępnianie zasobów internetowych, jednak na transmisję danych zezwolenia będą wciąż potrzebne. "Uwolnienie tej działalności umożliwi podejmowanie jej bez konieczności przejścia przez skomplikowane procedury administracyjne i powinno zwiększyć ofertę usługową" - powiedział minister Maciej Srebro. Fakt ten może się przyczynić do obniżenia opłat za dostęp do sieci.

Minister poinformował również, że rozważana jest możliwość wprowadzenia nowej formy rozliczeń między operatorami telekomunikacyjnymi a dostawcami Internetu. Dotychczas na indywidualnych użytkownikach sieci zarabiała głównie TP SA. (opłata za impulsy telefoniczne przy połączeniach modemowych). Dostawcom internetowym klienci płacili jedynie za udostępnienie danego numeru telefonicznego. Nowa forma rozliczeń może zakładać podział wpływów uzyskanych z internetowych połączeń telefonicznych pomiędzy TP SA a konkretnym dostawcą usług internetowych. "Do tej pory rozliczeń takich nie prowadzono, co osłabiało potencjał rynku internetowego" - stwierdził Maciej Srebro.

Więcej informacji: www.pap.com.pl