IT jak rosyjska ruletka

Połowa europejskich firm badanych przez Compuware uważa, że wdrażanie nowych aplikacji obarczone jest 50-proc. ryzykiem niepowodzenia. W przedsiębiorstwach brakuje formalnych strategii zarządzania wydajnością aplikacji.

Według badań przeprowadzonych przez firmę Compuware, ponad połowa ze 150 ankietowanych dyrektorów ds. informatyki w europejskich firmach uważa, że produkcyjne wdrożenie nowych aplikacji wiąże się z prawdopodobieństwem niepowodzenia rzędu 50% lub większym. Brak zaufania do wydajności aplikacji może wynikać z faktu, że 56% ankietowanych firm nie stosuje żadnych formalnych metodologii zarządzania wydajnością, a co trzeci respondent (33%) przyznał, że jego firma źle lub bardzo źle radzi sobie z rozwiązywaniem problemów z wydajnością.

Wobec braku strategicznego podejścia do wydajności, aż 54% ankietowanych napotyka nieoczekiwane problemy z wydajnością w przypadku co piątego wdrożenia aplikacji. Konsekwencje to najczęściej opóźnienia we wdrażaniu (66% przypadków), niedotrzymywanie poziomów wydajności określonych w umowach o poziom usług (60%), przekraczanie budżetu wdrożenia aplikacji (49%), niespełnianie wymagań użytkowników (39%) i negatywy wpływ na istniejące systemy i usługi (29%).

Konsekwencje te mają wymiar zarówno doraźny, jak i długofalowy: niedostateczna wydajność oznacza spadek wydajności pracowników (60% wskazań), ma negatywny wpływ na zadowolenie klientów (78%), prowadzi do spadku przychodów firmy (22%). 56% ankietowanych stwierdziło ponadto, że pojawienie się problemu z wydajnością często wiąże się z obniżeniem poziomu usług w odniesieniu do istniejących aplikacji, a to z kolei negatywnie wpływa na procesy biznesowe. 47% respondentów wspomniało też

o dodatkowych kosztach związanych z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej modernizacji sprzętu.

Zaledwie 29% badanych firm i instytucji angażuje w zarządzanie wydajnością cały dział informatyki, uwzględniając tym samym rolę i znaczenie różnorodnych aspektów wdrażania aplikacji - jej funkcjonowania, tworzenia i testowania - w procesie ciągłego zarządzania wydajnością aplikacji. W przypadku pozostałych respondentów odpowiedzialność za wydajność nie była przypisywana wszystkim zespołom działu, lecz tylko jednemu.

71% ankietowanych przyznało, że problemy z wydajnością są wykrywane i zgłaszane najczęściej dopiero przez użytkowników, po udostępnieniu aplikacji.