IT pozwala konkurować z największymi

Technologia IT to ważny czynnik wzrostu i świetne narzędzie w walce z większymi konkurentami - uważają przedstawiciele europejskich firm średniej wielkości uczestniczący w badaniu The Economist Itelligence Unit (EIU) przeprowadzonym na zlecenie SAP.

Badanie objęło 1400 przedstawicieli kadry zarządzającej ze średnich firm europejskich i instytucji publicznych (o rocznym obrocie od 20 do 500 mln USD).

Badanie ujawniło także silne przekonanie kadry kierowniczej średnich firm o tym, że technologia odgrywa znaczącą rolę w strategii rozwoju oraz zapewnianiu silnych relacji z partnerami i klientami. 65% respondentów postrzega technologię jako podstawowy czynnik rozwoju firmy, a 70% wierzy, że strategia rozwoju technologicznego powinna być ściśle powiązana ze strategią biznesową.

Przekłada się to na udział kierownictwa w podejmowaniu najważniejszych dla firmy decyzji w obszarze technologii: 78% właścicieli lub członków zarządu oraz 83% prezesów firm jest zaangażowanych w podejmowanie najważniejszych decyzji w zakresie technologii.

Średnie firmy koncentrują się na stałym, stabilnym wzroście. 43% respondentów wyraziło jednocześnie obawy w związku z konkurencją ze strony bardziej agresywnie poczynających sobie dużych firm. 18% obawia się konkurencji firm, które jeszcze nawet nie weszły na ich rynek.

Średnie firmy wierzą jednak, że ich wielkość jest zaletą. Pokładają nadzieję w stałym wzroście i nie uważają przejęć ani fuzji za atrakcyjne metody rozwoju. Uważają, że wielkość pozwala im na zachowanie lepszych i głębszych relacji z partnerami oraz klientami, mogą działać w bardziej elastyczny sposób i szybciej reagować na potrzeby klientów. Jedna trzecia badanych obawia się, że w miarę wzrostu, ich firma będzie tracić te cechy.

Z drugiej strony, łatwo przychodzi im identyfikowanie technologicznych barier wzrostu. 25% badanych sądzi, iż obecnie wykorzystywane w ich firmach systemy nie spełniają wymagań klientów bądź dostawców w zakresie przetwarzania. Dalsze 31% uważa, że nie są wystarczająco skalowalne, by zapewnić stały rozwój.

Badanie ujawniło także przekonanie kadry kierowniczej, iż umiejętności europejskich pracowników są niewystarczające, by w pełni wykorzystywać możliwości dostępnych technologii. Zdaniem 24% respondentów, umiejętności techniczne mogą stanowić istotną przeszkodę w inwestycjach w zakresie IT, 18% jest zaniepokojonych nieefektywnym zarządzaniem w tym obszarze, a 20% obawia się braku zrozumienia tych zagadnień ze strony kierownictwa wyższego szczebla.