IT w Europie

Komisja Europejska przedstawiła raport, zawierający szacunkowe dane na temat udziału sektora IT w dochodach krajów członkowskich Unii.

Komisja Europejska przedstawiła raport zawierający szacunkowe dane na temat udziału sektora IT w dochodach krajów członkowskich Unii. Wynika z niego, iż obroty branży informatycznej i komunikacyjnej stanowią około 15% PKB (produkt krajowy brutto) Unii Europejskiej.

Sektor IT jest najlepiej rozwiniętą branżą w krajach skandynawskich. Jest to związane w dużej mierze z ogromnym rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w tych krajach. W Finlandii z tego sektora pochodzi aż 46% PKB. Na dalszych miejscach znalazły się Szwecja, Dania, Holandia i Wielka Brytania. Piętnastkę zamykają Niemcy, mające największą gospodarkę Europy. W tym kraju bardzo dobrze rozwinięte są również inne gałęzie przemysłu i usług, tak więc udział branży IT wynosi tam zaledwie 11% PKB. Autorzy raportu utrzymują jednocześnie, iż w najbliższych latach można spodziewać się dalszego wzrostu udziału nowoczesnych technologii w dochodzie krajów europejskich.

Wyniki analiz uwidaczniają jednak znaczne zapóźnienia Starego Kontynentu w dziedzinie informatyki. Branża IT w Stanach Zjednoczonych ma aż 33% PKB, czyli ponad dwa razy więcej niż w krajach Unii Europejskiej.

Więcej informacji: europa.eu.int/


Zobacz również