IT w Europie

Aż 80% europejskich biznesmenów uznało inwestycje w technologie informatyczne za kluczowe dla powodzenia swej działalności gospodarczej - stwierdza raport IDC.

Według raportu IDC, aż 80% europejskich biznesmenów uznaje inwestowanie w technologie informatyczne za kluczowe dla powodzenia swej działalności gospodarczej. Analiza została przeprowadzona przez IDC na zlecenie Microsoftu w 5 krajach Europy Zachodniej: Francji, Niemczech, Włoszech, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Aż 93% z 500 przebadanych dużych przedsiębiorstw zamierza w 2001 r. utrzymać wydatki na technologie informatyczne co najmniej na tym samym poziomie jak w ub.r. Spośród osób będących w zarządach firm 11% respondentów stwierdziło, iż wydatki te zwiększy. Co ciekawe, zaledwie 14% wszystkich ankietowanych odpowiedziało, iż dotychczasowe wydatki na IT przyczyniły się do wzrostu obrotów i zyskowności ich firm. Analitycy tłumaczą dalsze nakłady na IT, iż Europa wciąż jest opóźniona pod tym względem wobec USA i nadal będzie musiała gonić Amerykę, choć tam obserwuje się tendencję do zmniejszania nakładów na IT.

Znacząca większość menedżerów w Wielkiej Brytanii (71%) i Niemczech (73%) uważa, iż związana z Internetem nowa gospodarka zmieniła ich środowisko biznesowe. Z powyższym stwierdzeniem zgadza się tylko 42% Francuzów i 39% Włochów. Ponadto 57% Niemców twierdzi, iż Internet pozwolił rozszerzyć ich działalność na skalę globalną. Tak samo myśli zaledwie 12% Francuzów.

Więcej informacji:

www.idc.com


Zobacz również