IT w przyszłorocznych reformach

Najnowszy sondaż dotyczący wydatków na informatykę w przedsiębiorstwach, przeprowadzony przez AMR Research, identyfikuje trzy obszary do popisu dla reformatorów firmowego IT na najbliższy rok: kontrola ukrytych kosztów wydatków na technologię, odwrócenie trendu łożenia na utrzymanie posiadanej technologii na rzecz inwestycji w nowe technologie - co może zmienić obecną proporcję stałych wydatków do wydatków o zmiennej wielkości oraz poszukiwanie tańszych alternatyw dla obecnych rozwiązań organizacji IT w przedsiębiorstwie, np. poprzez outsourcing.

Zdaniem analityków AMR Research, optymizm co do wzrostu nakładów na rozwój informatyki w firmach należy pokładać nie w postaci bezpośredniego podniesienia budżetów IT, ale w poszukiwaniach sposobów poprawy wydajności działów informatycznych w wyniku lepszego zarządzania wydatkami.

Wśród 500 dużych i średnich firm biorących udział w badaniu budżet IT stanowi przeciętnie 3% przychodów. Oczywiście wydatki informatyczne różnią się, w zależności od branży, w której działa badana firma. Tradycyjnie, największe budżety IT są w spółkach sektora usługowego - obecnie średnio 5% przychodów; podczas gdy najmniejsze - w firmach sektora produkcyjnego.

Firmy przewidują zwiększenie wydatków na informatykę średnio o 2%. Wynika to z kilku przesłanek - faktem jest także, iż bilansy firm ulegają poprawie. Wcześniej zaś, zaciskając pasa, redukowano nawet potrzebne wydatki na technologie informatyczne.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy, według AMR Research, działy IT powinny kierować swą uwagę na:

*nadzór nad informatyką - działy biznesowe w przedsiębiorstwach nadal wydają znaczne środki na technologię, jednak nie wliczane są one w skład budżetu IT. Należy zapewnić wydawanie środków w zgodzie z ogólnymi, całościowymi planami firmy.

*utrzymanie - 29% inwestycji w IT dotyczy w br. nowych technologii - zakupu nowego sprzętu, oprogramowania, itp., ale ponad 70% nadal przeznaczane jest na utrzymywanie istniejącej infrastruktury IT (szerzej o tych kwestiach niedawno w prognozach magazynu Darwin -http://www.cxo.pl/news/57718.html ).

*outsourcing rozwoju aplikacji - korzysta zeń 57% ankietowanych firm. Ponieważ z reguły nie są to główne obszary działalności i kompetencji danej firmy, chętnie wybierają one outsourcing jako tańszą alternatywę obecnego rozwiązania - coraz chętniej poszukują zresztą stosownych wykonawców zagranicą, gdzie umiejętności są podobne, a koszt - znacznie niższy.