IT zielenieje z oszczędności

Raport przygotowany przez firmę Symantec podaje, że oszczędności w zużywaniu energii przez firmowe centra przetwarzania danych są wprowadzane głównie dzięki instalowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Green Data Center to koncepcja poprawy wydajności wykorzystania energii, poboru mocy, wykorzystania powierzchni oraz zmniejszenia zanieczyszczania w centrach przetwarzania danych. Jak wynika z badania przeprowadzonego na grupie 800 menedżerów centrów danych firm z 14 krajów, tylko jedna na siedem firm rozpoczęła wprowadzanie u siebie takiego przyjaznego środowisku centrum danych. Rozwiązania typu Green Data Center stosuje na razie niewielki odsetek firm amerykańskich, są one za to już obecnie wdrażane w 60% firm z Azji Południowo-Wschodniej i Japonii (APJ) oraz 55% z Europy.

Najbardziej popularnym sposobem ograniczenia zużycia energii jest instalowanie oprogramowania do konsolidacji i wirtualizacji serwerów - stosuje je odpowiednio 51% i 47% menedżerów centrów danych. 68% ankietowanych twierdzi, że na decyzję o wprowadzeniu tych rozwiązań ma kwestia poziomu zużycia energii.

Zobacz również:

  • Panele słoneczne zostaną ulepszone?

Przy urzeczywistnianiu wizji zielonego centrum danych, często stosuje się także oprogramowanie do zarządzania zasobami pamięci masowej, zarządzania serwerami oraz usuwania nadmiarowych danych. Większość menedżerów centrów danych planuje zastosowanie produktów do zarządzania energią - 30% dokonuje częściowego wdrożenia "zielonych" rozwiązań, 13% w całym centrum przetwarzania danych, a 34% deklaruje zamiar wdrażania lub jest na etapie analiz.

Drugie miejsce na liście technologii redukujących pobór mocy w centrach danych zajmują oszczędne procesory (wskazanie 28% respondentów), w fazie planów lub w trakcie zastępowania starego sprzętu energooszczędnym jest 44% ankietowanych firm.