Ifo mile zaskoczył

Ifo, indeks obrazujący nastroje zachodnioniemieckich przedsiębiorców, wzrósł w czerwcu br. już po raz trzeci z rzędu.

Indeks Ifo, sporządzany na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród 7 tys. niemieckich przedsiębiorców, wzrósł w czerwcu br. do 88,8 punktu, wobec 87,6 punktu w maju. Jest to wynik lepszy o niemal cały punkt od przewidywań analityków.

Jak podkreślał w komentarzu do danych prezes Instytutu Ifo - Hans-Werner Sinn, klimat koniunktury w biznesie poprawił się we wszystkich sektorach, a zwłaszcza w sektorze detalicznym. Jest to zresztą wynik zgodny z prognozami Instytutu, które mówiły o ożywieniu koniunktury w drugiej połowie 2003 roku.


Zobacz również